Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Z jaké agendy se načítají hodnoty na tiskovou sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti?

odpověď

Tisková sestava je k dispozici v agendě Mzdy/Personalistika a před tiskem je nutno vyplnit údaje prostřednictvím průvodce.  Na tiskovou sestavu se uvádí příslušné skutečnosti týkající se záloh na daň z příjmů za zaměstnance, daňových bonusů a kompenzace v rámci ročního zúčtování.  Hodnoty se na tiskovou sestavu načítají pouze z vystavených mezd v rámci jednotlivých měsíců. 

Příklad 
V měsíci březnu byl vyčíslen a proplacen zaměstnancům přeplatek z ročního zúčtování ve výši 15 000 Kč, zálohy na daň byly vyčísleny ve výši 10 000 Kč. Na tiskové sestavě se za měsíc březen ve sloupci 1 (mělo být sraženo na zálohách na daň), resp. sloupci 2 (bylo sraženo na zálohách na daň) zobrazí hodnota 10 000 Kč. Sloupec 4 (vrácené přeplatky na dani z ročního zúčtování) 15 000 Kč se automaticky načte z vystavených mezd z pole Přeplatek na dani.  Ve sloupci  9 (vyúčtovaná částka) se následně zobrazí záporná hodnota  -5 000 Kč, což představuje pohledávku vůči FÚ. 
Od roku 2010 se ve vyúčtování uvádí částka přeplatku pouze v tom měsíci, ve kterém byly přeplatky vypláceny zaměstnancům, nerozepisuje se do jednotlivých měsíců podle toho, jak byl ponižován odvod záloh o přeplatky z ročního zúčtování. Ve sloupci 9 tedy nyní již mohou být i záporné hodnoty.

Hodnoty ve sloupci 11 (bylo odvedeno) je nutné v zobrazeném průvodci před náhledem na tiskovou sestavu vyplnit ručně na základě skutečně provedených plateb finančnímu úřadu např. podle bankovního výpisu. Program POHODA načítá hodnoty pouze z vystavených mezd, nebere v úvahu hodnoty resp. kompenzace z agendy Fakturace/Ostatní závazky resp. Účetnictví/Banka.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím