Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak postupovat v programu POHODA, jestliže bylo zaměstnanci v roce 2015 poskytnuto neplacené volno?

odpověď

Jestliže má zaměstnanec v roce 2015 v některém měsíci neplacené volno, zadejte v agendě Mzdy/Personalistika na záložku Nepřítomnost druh Neplacené volno a příslušné období. Od roku 2015 se již pojistné za dobu neplaceného volna nebo neomluvené absence neplatí, musí být dodržen pouze odvod zdravotního pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy, uveďte na záložku Daně a pojistné typ Platit doplatky do minima zdr. poj. Z důvodu, že celou výši doplatku na zdravotní pojištění (13,5 % z navýšení vyměřovacího základu) má dle platné legislativy povinnost platit zaměstnanec, je u typu Platit doplatky do minima zdr. poj. automaticky programem přednastavena v poli Částka hodnota 100, tzn. že celý doplatek platí zaměstnanec.

Po vystavení mzdy se v případě, že zúčtovaný příjem zaměstnance bude nižší než minimální mzda, navýší vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, o čemž se můžete přesvědčit v agendě Mzdy/příslušný měsíc na záložce Čistá mzda v sekci Zdravotní pojištění.

Příklad:
Zaměstnanec měl v měsíci lednu 2015 zúčtovaný příjem ve výši 9 000 Kč a současně mu bylo poskytnuto neplacené volno od 6.1.2015 do 9.1.2015. Minimální mzda je stanovena ve výši 9 200 Kč.

Doplatek na ZP hradí v celé výši zaměstnanec

Vyměřovací základ:
    9 000 + 200 = 9 200 Kč
Pojistné:  
(9 000 x 13,5 %) + (200 x 13,5 %) = 1 242 Kč
Zaměstnanec: z titulu měsíčního příjmu
  (9 000 x 13,5 %)/3 = 405 Kč
                        z titulu minimální mzdy 200 x 13,5 % = 27 Kč
                        celkem   432 Kč
Zaměstnavatel:
 1 242 - 432 = 810 Kč

Pokud by příjem zaměstnance byl alespoň ve výši minimální mzdy nebo vyšší, žádný doplatek na zdravotní pojištění by se neplatil a zdravotní pojištění by bylo odvedeno pouze z dosaženého příjmu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím