Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu vzájemný zápočet pohledávek a závazků? Když to zkusím v interních dokladech, chce to po mně předkontaci a položky se mi sčítají (závazky + pohledávky).

odpověď

Vzájemný zápočet se provádí v agendě Účetnictví/Interní doklady. Na jeden interní doklad zlikvidujete všechny faktury, které se týkají tohoto zápočtu. Vložíte nový záznam např. klávesou Insert a poté zvolíte povel Likvidace výběrem -> (Ctrl+Shift+L) z nabídky Záznam/Přenos ->. Tento povel nabídne seznam pohledávek a závazků. Vyberete si např. příslušnou pohledávku, kterou zlikvidujete. Poté opět zvolíte povel Záznam/Přenos ->/Likvidace výběrem -> (Ctrl+Shift+L) a přenesete daný závazek. Částky na straně pohledávek musí být stejné jako částky na straně závazků. Bude-li se např. přijatá faktura ještě hradit, zlikvidujete tento doklad pouze částečně, pouze ve výši vydané faktury.

Následně se přepnete na záložku Položky dokladu, kde doplníte požadované předkontace:
a) v případě vedení daňové evidence:
K závazkům (např. přijaté faktury, ostatní závazky) a přijatému dobropisu, resp. přijatému opravnému daňovému dokladu doporučujeme zvolit předkontaci „2Zvýdaj - Výdaje snižující základ daně“ a k pohledávkám (např. vydané faktury, ostatní pohledávky) a vydanému dobropisu, resp. vydanému opravnému daňovému dokladu „1Zpříjem - Příjmy zvyšující základ daně“. V hlavním formuláři nastavíte libovolnou předkontaci a členění DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.
b) v případě vedení účetnictví:
K závazkům např. přijaté faktury doporučujeme zvolit předkontaci 321/395 a k pohledávkám např. vydané faktury 395/311, u dobropisu k přijatým fakturám 395/321 a u dobropisu k vydaným fakturám 311/395. Opravný daňový doklad (dobropis) se na záložce Položky dokladu i Zaúčtování zobrazí záporně, proto předkontace bude shodná s přijatou nebo vydanou fakturou (vydaný ODD 395/311 a přijatý ODD 321/395). V hlavním formuláři nastavíte libovolnou předkontaci a členění DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.

Protože se jedná o interní doklad, jednotlivé položky na dokladu se sčítají. Vlastní zápočet je proveden správným nastavením předkontací. V tiskových sestavách najdete Dohodu o vzájemném zápočtu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím