Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při otevření účetní jednotky se zobrazí hlášení #3343, jak to mohu opravit?

odpověď
Došlo k chybnému uložení informace do databáze.
Většinou stačí provést údržbu databáze, která toto chování opraví.
 
Postup je následující:
V účetní jednotce nesmí během údržby nikdo pracovat, jinak se údržba neprovede.
Údržbu doporučujeme provádět přímo na serveru nebo hlavním počítači, kde je nainstalovaná plná instalace POHODY.
 
V agendě SOUBOR/ÚČETNÍ JEDNOTKY vyberte levým kliknutím databázi, na které chcete provést údržbu. 
Volbou DATABÁZE/SPRÁVA DATABÁZÍ spustíte Průvodce správou databází. 
V sekci Rozsah nechejte Pouze aktuální účetní jednotka, v sekci Operace vyberte Údržba databáze a klikněte na tlačítko Další
Na druhé straně nechejte vše zatržené a znovu klikněte na Další
Na třetí straně zkontrolujte název účetní jednotky a pomocí tlačítka Další spusťte údržbu databáze.
Je možné, že se zobrazí dialogové okno pro Zotavení databáze, to je nutné potvrdit.
Po provedení údržby dokončete průvodce.
 
Také můžete použít videonávod zde:
 
Údržbu doporučujeme provádět pravidelně alespoň jednou týdně, nebo lépe častěji.
 
Jestliže se údržba nepodaří, bude nutné načíst účetní jednotku ze zálohy.
 
Postup je následující:
Pomocí volby ZÁZNAM/EDITACE/SMAZAT (Ctrl + Del) smažte nefunkční účetní jednotku. 
 
Poté pokračujte volbou DATABÁZE/OTEVŘÍT DATOVOU SLOŽKU - otevře se datová složka programu. 
Dále otevřete složku Data a v ní složku Zálohy.
Zde jsou uloženy zálohy účetních jednotek ve tvaru RRMMDD_ČAS_IČOFirmy_ROK_Informace.zip, např.: 210105_1152_12345678_2021_Záloha.zip. 
Najděte nejnovější zálohu účetní jednotky se správným IČO a rokem.
Tento soubor si zkopírujte na plochu.
 
Poté se vraťte do POHODY a v seznamu účetních jednotek vyvolejte nový záznam, tzn. klikněte na prázdný řádek na konci seznamu nebo stiskněte klávesu Insert.
V průvodci zavedením účetní jednotky vyberte v sekci B: Převod existujících dat volbu Převod jedné databáze a pokračujte tlačítkem Další.
Pomocí tlačítka Procházet najděte soubor zálohy na ploše a stiskněte tlačítko Otevřít a poté tlačítko Další.
Dojde k importu účetní jednotky ze zálohy. 
Po importu průvodce dokončete.
Otevřete účetní jednotku a můžete pokračovat v práci.
Pokud byla do účetní jednotky vložena nějaká data v době po provedení zálohy, bude nutné je zapsat znovu.
 
Pro zobrazení postupu při načítání zálohy můžete také shlédnout videonávod:
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím