Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obsahuje program POHODA tiskovou sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti?

odpověď

Uvedená sestava se nachází v agendě Mzdy/Personalistika, kde zvolte nabídku Soubor/Tiskové sestavy (Ctrl+T). V dialogovém okně Tisk v oddíle Daně z příjmů se nachází tiskové sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Tato sestava je rozdělena na dvě části, z první části vytisknete stranu 1 a 3, z druhé stranu 2.

Po zvolení náhledu na tyto tiskové sestavy se zobrazí průvodce, prostřednictvím kterého doplňte údaje, které do sestavy nevstupují z programu POHODA.
Při ukončení průvodce se zobrazí dialogové okno, kde je možné ručně provedené úpravy uložit. Zvolíte-li povel Ano, nabídne program POHODA při dalším otevření sestavy možnost načtení ručně vyplněných dat.

V agendě Personalistika můžete využít tiskovou sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování. Jedná se o přeplatky z ročního zúčtování zaměstnanců, kterým bylo zpracováno roční zúčtování záloh v předchozím roce. Tiskovou sestavu je nutné vytisknout v databázi předchozího roku, kde bylo roční zúčtování provedeno. Úhrn přeplatků z ročního zúčtování využijete při vyplňování údajů v tiskopise "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" na první straně průvodce (řádek 06 a 06a).

K této tiskové sestavě program obsahuje i Přílohu č. 1 Počet zaměstnanců a Přílohu č. 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona. Na přílohu č. 2 vstupují pouze zaměstnanci, kteří budou mít v agendě Personalistika na záložce Cizinec zatržené pole Nerezident.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh je možné odesílat i elektronicky. Odeslání provedete přímo u tiskové sestavy s názvem Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v dialogovém okně Tisk pomocí tlačítka Export. Automaticky se takto odešlou všechny části vyúčtování včetně příloh najednou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky