Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obsahuje program POHODA tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob?

odpověď

Ano, v agendě Mzdy/Personalistika zvolte nabídku Soubor/Tiskové sestavy (Ctrl+T). V dialogovém okně Tisk v oddíle Daně z příjmů vyberte sestavu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Tato sestava je rozdělena na dvě části, z první části vytisknete stranu 1 a 3, z druhé stranu 2.

Po zvolení náhledu na tyto tiskové sestavy se zobrazí průvodce, prostřednictvím kterého doplňte údaje, které do sestavy nevstupují z programu POHODA. První řádek leden se počítá z mezd vystavených za prosinec předchozího roku, tyto údaje již nejsou v databázi uloženy. Před tiskem doplňte do dialogového okna částku podle evidence z předchozího roku.

Při ukončení průvodce se zobrazí dialogové okno, kde je možné ručně provedené úpravy uložit. Zvolíte-li povel Ano, nabídne program POHODA při dalším otevření sestavy možnost načtení ručně vyplněných dat.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je možné odesílat i elektronicky. Odeslání provedete přímo u tiskové sestavy Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v dialogovém okně Tisk pomocí tlačítka Export.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím