Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám provést vyúčtování zálohové faktury z roku 2012 v konečné faktuře vystavené v roce 2013?

odpověď

Dle formulace přechodného ustanovení a výkladu Ministerstva financí se pro vypořádací fakturu použijí tyto sazby:
1) sazby roku 2012 se použijí u vypořádací faktury, která je na nižší částku než součet záloh, tj. nevyúčtovaná částka 
je záporná.
2) sazby roku 2013 se použijí u vypořádací faktury, která je na vyšší částku než součet záloh, tj. nevyúčtovaná částka 
je kladná.
Podle § 21 zákona o dani z přidané hodnoty mají plátci, kteří nevedou účetnictví, povinnost přiznat daň 
až k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podle § 21 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se mohou rozhodnout 
a přiznat daň i z přijaté zálohy. Pokud toto neučiní, v roce 2013 vždy provádí konečné vyúčtování s novou sazbou DPH platnou pro rok 2013.


1.příklad: Není vytvořen daňový doklad ze zálohy v roce 2012
Vydaná zálohová faktura v roce 2012 ve výši 1000,- základ daně, DPH 14 % 140,- a celkem 1140,-. Daňový doklad 
ze zálohy nebyl vystaven. Konečná faktura vystavena až v roce 2013.
Celková hodnota konečné faktury bude zdaněna platnou sazbou pro rok 2013 tj. 15 %.
Základ daně: 1000,-
DPH 15 %: 150,-
Celkem: 1150,-
Odpočet zálohy ve výši -1140,-
Celkem k úhradě: 10,-


2.příklad: Je vytvořen daňový doklad ze zálohy v roce 2012, vyúčtování ve stejné výši
Vydaná zálohová faktura v roce 2012 ve výši 1000,- základ daně, DPH 14 % 140,- a celkem 1140,-. Daňový doklad 
ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2012.
Konečná faktura vystavena na celkovou hodnotu zálohy v roce 2013.
Zadání konečné faktury
Základ daně: 1000,-
DPH 15 %: 150,- (V tomto případě musíte hodnotu DPH ručně upravit na částku 140,- dle sazby DPH 14 %, nebo pokud používáte historické sazby, pak v poli DPH nastavte sazbu Hist. sníž. s. a do pole DPH% zadejte 14 % a částka DPH 
se automaticky dopočte na 140,-)
Celkem: 1140,-
Odpočet zálohy ve výši:
základ daně: -1000,-
DPH: -140,-
celkem: -1140,-
Celkem k úhradě: 0,-


Pokud je rozdíl mezi konečnou fakturou a zálohovou fakturou nulový, není již co zdaňovat. Konečná faktura bude zadána 
v sazbě 14 %, i přesto že je vystavena až v roce 2013. V tomto případě je nejlepší provést vyúčtování ještě v roce 2012, tím nebudete muset provádět ruční úpravy DPH.


3.příklad: Je vytvořen daňový doklad ze zálohy, konečná faktura na vyšší hodnotu
Vydaná zálohová faktura v roce 2012 ve výši 1000,- základ daně, DPH 14 % 140,- a celkem 1140,-. Daňový doklad 
ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2012. Konečná faktura vystavena v roce 2013 na vyšší hodnotu, než ve které proběhla platba zálohy.
Pokud dojde k situaci, že záloha byla přijata v roce 2012, uplatní se z této platby daň dle sazeb platných v roce 2012. 
Po dokončení zakázky v roce 2013 bude dani ve výši nových sazeb DPH podléhat pouze rozdíl mezi sjednanou částkou 
za zdanitelné plnění a přijatou platbou. Aby byla tato podmínka splněna, musí být při vystavení vypořádací faktury 
v agendě Nastavení/Globální nastavení/Pohledávky zatržena volba Odpočet záloh podle § 37.
Zadání konečné faktury
Základ daně: 3000,-
DPH 15 %: 450,-
celkem: 3450,-

Odpočet zálohy ve výši:
základ daně: -1000,-
DPH 14%: -140,-
celkem záloha:-1140,-
Rozdíl částek mezi sjednanou hodnotou za zdanitelné plnění a přijatou platbou
je ve výši 2000,- (3000 – 1000). Platná sazba ke dni vystavení dokladu je ve výši 15 %. Vypočtené DPH z rozdílu 
je ve výši 300,- (2000 x 15 %). Tato hodnota vstoupí do přiznání DPH.


4.příklad: Je vytvořen daňový doklad ze zálohy v roce 2012, konečná faktura je na nižší hodnotu
Vydaná zálohová faktura v roce 2012 ve výši 1000,- základ daně, DPH 14 % 140,- a celkem 1140,-. Daňový doklad 
ze zálohy vystaven ve stejné výši v roce 2012. Konečná faktura vystavena v roce 2013 na nižší hodnotu, než ve které proběhla platba zálohy.
Zadání konečné faktury
Základ daně: 300,-
DPH 14 %: 42,- (V tomto případě musíte hodnotu DPH ručně upravit na částku 42,- Kč dle sazby DPH 14 %, nebo pokud používáte historické sazby, pak v poli DPH nastavte sazbu Hist. sníž. s. a do pole DPH% zadejte 14 % a částka DPH 
se automaticky dopočte na 42,- Kč)
Celkem: 342,-

Odpočet zálohy ve výši:
základ daně: -1000,-
DPH 14%: -140,-
celkem záloha:-1140,-
Rozdíl částek mezi sjednanou hodnotou za zdanitelné plnění a přijatou platbou je v záporné výši -700,- (300 – 1000). Platná sazba ke dni vystavení dokladu je v tomto případě ve výši 14 %. Vypočtené DPH z rozdílu je ve výši -98,- (700 x 14 %). Tato hodnota vstoupí do přiznání DPH.
Aby byla tato podmínka splněna, nesmí být při vystavení vypořádací faktury
v agendě Nastavení/Globální nastavení/Pohledávky zatržena volba Odpočet záloh podle § 37.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím