Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

V programu POHODA jsme vystavili fakturu. Zákazník ji uhradí při převzetí zboží v hotovosti. Je možné odeslat přijatou tržbu na EET prostřednictvím mobilní aplikace mPOHODA?

odpověď

V případě, že máte nainstalovanou verzi programu POHODA 11800 a vyšší, označte fakturu v menu Záznam povelem Synchronizováno s mPOHODA. Po provedení synchronizace dat se tato faktura zobrazí v aplikaci mPOHODA. Sesynchronizujte záznam na mobilní zařízení, kde fakturu zlikvidujte pokladním dokladem. Při jeho uložení dojde k odeslání tržby na EET. Další synchronizací dat se pokladní doklad přenese do programu POHODA, včetně údajů o EET, kde se prováže z vydanou fakturou a provede tak její likvidaci i na straně programu POHODA.

 

Pokud máte nainstalovou nižší verzi programu POHODA, než 11800, doporučujeme Vám přejít na vyšší verzi a provést postup popsaný výše.

 

V nižších verzích se faktura vytvořená v programu POHODA nepřenáší synchronizací dat do aplikace mPOHODA. V mobilní aplikaci lze sice vytvořit pokladní doklad bez vazby na fakturu, ale nese to s sebou dva důsledky:
1)      Synchronizací dat se pak do programu POHODA pokladní doklad na úhradu faktury přenese, ale nemá vazbu na vydanou fakturu. Fakturu je pak nutné likvidovat bez vazby.
2)      Podle zákona o EET musí být odesílaná tržba rozepsaná na základ daně a daň, čehož se u pokladního dokladu nelikvidujícího fakturu nedosáhne.

Vysvětlení:
V případě podvojného účetnictví je úhrada zapsána v nulové sazbě DPH. Vzhledem k absenci vazby na vydanou fakturu není možné Finanční správě poslat informace o základu daně a DPH uvedených na faktuře.
V případě daňové evidence se na pokladní doklad uvádí částka úhrady rozepsaná na základ daně a DPH. Pokud se jedná o plnou likvidaci (kdy na pokladním dokladu odpovídají základ daně a DPH rozpisu z faktury), lze pokladní doklad vytvořit a odeslat tržbu na EET.  Údaje zaevidované na Finanční správě budou splňovat požadavky dle zákona o EET. Pokud se jedná o částečnou likvidaci, tak může dojít k rozdílným hodnotám, jaké uživatel uvede na pokladním dokladu a jaké mají být odeslány do EET. Pokud by byly dodrženy postupy respektující pravidla likvidace v daňové evidenci, tak při likvidaci se základ daně a daň určuje dle pořadí položek (sazeb DPH) na faktuře, ale do EET se odesílají hodnoty vypočtené poměrem částky úhrady k celkové částce faktury. Tzn. v případě vydané faktury obsahující všechny sazby DPH by na pokladním dokladu mohla být dle pravidel likvidace jen jedna sazba, ale do EET se odešlou hodnoty pro všechny tři sazby.


Jelikož nelze zajistit správnost odesílaných dat o tržbě na EET, nedoporučujeme z tohoto důvodu v aplikaci mPOHODA vytvářet pokladní doklad na přijatou tržbu bez vazby na vydanou fakturu.

U verzí programu POHODA 11703 a nižších je tak lépe zvolit jeden z níže uvedených postupů.
Postup č. 1:

Vhodnějším řešením je vydanou fakturu vystavit také v aplikaci mPOHODA a následně ji v mobilní aplikaci uhradit pokladním dokladem. Tím bude zajištěna (v PÚ i DE) správnost výpočtu hodnot jak pro likvidaci, tak pro EET. Následnou synchronizací se do programu POHODA dostanou oba doklady a budou vzájemně propojeny, tzn. faktura bude zlikvidována.

Postup č. 2:
Další možností je po vytvoření faktury v programu POHODA tržbu rovnou odeslat na EET. V mobilní aplikaci mPOHODA vytvořit pokladní doklad (bez vazby na fakturu). V tomto okamžiku se na EET nebude nic odesílat. Po synchronizaci dat je nutné provést dolikvidování faktury na importovaný pokladní doklad přes funkci Přidat likvidaci výběrem. V případě, že by zákazník zboží nepřevzal by se v programu POHODA k faktuře vytvořilo storno, které by se také odeslalo na EET.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím