Otázky a odpovědi pro Mobilní aplikaceotázka

Jaké jsou doporučené postupy pro odesílání tržeb z mobilních aplikací do EET?

odpověď

Při odesílání dokladů do Elektronické evidence tržeb je třeba dbát zvláštní opatrnosti, protože co už bylo jednou odesláno na servery Ministerstva financí, již nelze měnit, maximálně stornovat. Při kontrole z FÚ se pak kontroluje, zda údaje na serveru odpovídají údajům ve vašem účetnictví. Proto při odesílání tržeb do EET z mobilních aplikací doporučejeme dodržovat několik základních pravidel.

 

1) Před odesláním  tržeb  na EET (uložením dokladu) doklad zkontrolujte - zejména číslo dokladu, zadané částky a sazby DPH. Po odeslání již neprovádějte žádné úpravy.

 

2) Dbejte na to, aby každá tržba byla na EET odeslána pouze jednou.
V nastavení mobilní aplikace zadejte dostatečný časový limit pro odeslání tržeby na EET a pro přijetí potvrzovací zprávy s FIK kódem.

 

3) Neodesílejte na EET faktury vytvořené v aplikaci mPOHODA, které budou hrazeny pokladním dokladem.
K odeslání tržby dojde uložením pokladního dokladu v mobilní aplikaci, který danou fakturu likviduje. Údaj o odeslání na EET se přenáší z aplikace mPOHODA do programu POHODA, ale naopak nikoliv. V programu POHODA je sice možné na EET odeslat i fakturu, ale tato funkčnost slouží pouze ke zvláštním případům, např. pro odeslání tržby inkasované za úhradu faktury platební kartou. 

 

4) Pravidelně kontrolute, že všechny doklady byly správně odeslány na EET.
Pokud nedošlo k zaevidování tržby ihned při jejím vzniku, má poplatník povinnost zaevidovat tržbu evidovanou v běžném režimu nejpozději do 48 hodin od jejího uskutečnění, resp. do 5 dnů u tržby evidované ve zjednodušeném režimu. 

V aplikaci mKasa kontrolu provedete v agendě Historie. V seznamu vystavených prodejek zkontrolujte, že všechny mají ve sloupci EET uvedenu zelenou ikonu (úšpěšně odesláno), případně šedivou (tržba se nemá evidovat). Pokud je zde uvedena červená nebo oranžová ikona, je třeba zaevidování tržby na EET dořešit. Na detailu takového dokladu na záložce EET je uveden přesný stav EET a případně důvod, proč doklad nemohl být zaevidován.

V aplikaci mPOHODA záznamy zkontrolujete stejným způsobem prostřednictvím agendy EET na svém mobilním zařízení nebo přes webové rozhraní aplikace.

Postup dodatečného odeslání tržeb do EET je popsáno v FAQ Jak probíhá samotné odeslání tržeb z aplikace mPOHODA, resp. mKasa

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky