Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2020

Update PAMICA, rel. 12602

K dispozici od: 4. 11. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12601

Mzdy

Do agendy Definice složek nepřítomností jsme přidali nový druh nepřítomnosti H17 Krizové ošetřovné. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení dle nařízení vlády České republiky nebo v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP. V případě, že již máte zaúčtované mzdy za měsíc říjen, je nutné zaúčtování mezd zrušit a tuto novou složku nepřítomnosti zadat.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, a to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zaměstnancům s těmito dohodami, kteří čerpají krizové ošetřovné zadané složkou nepřítomnosti H17, je v programu PAMICA umožněno vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI). Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování, nebo v předchozích třech kalendářních měsících před jejím vznikem.

V rámci jednoho měsíce je možné provést navázání stejného druhu nepřítomnosti.

Personalistika

V agendách Lékařské prohlídky a Školení je již možné vkládat přílohy na záložku Přílohy.

Ostatní

Upravili jsme generování příkazů k úhradě pro Citibank ve formátu CDFF (služba CitiDirect).

Změna rozlišení obrazovky již neovlivní nastavení sloupců uživatele při připojení ke vzdálené ploše.

Update PAMICA, rel. 12601

K dispozici od: 14. 10. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12600

Pracovní poměry

Používáte-li volitelné parametry v agendě Pracovní poměry, správně se již vygeneruje ELDP za část roku.

V agendě Pracovní poměry již lze vygenerovat xml soubor za 3., resp. 4. čtvrtletí pro statistické zjišťování ISPV (Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku).

Tiskopisy Měsíční výkaz ve stavebnictví (Stav 1-12), Měsíční výkaz v průmyslu (Prům 1-12) a Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04) se již správně zobrazí v náhledu tiskových sestav.

Aktualizovali jsme tiskopisy Informace o nástupu do zaměstnání a Informace o ukončení zaměstnání.

Při elektronickém odeslání Oznámení o nástupu (ONZ) pro zaměstnance s cizí státní příslušností již není vyžadováno vyplnění rodného čísla, případně čísla pojištěnce SP.

Mzdy

V případě vytváření XML souboru pro jiný ekonomický systém je již správně uvedeno číslo balíčku v názvu XML souboru, který se vytváří při zaúčtování mezd.

Při přepočtu mezd již nedochází ke změně nastavení způsobu odeslání na složkách srážek S05.

Na tiskovou sestavu Dočasná pracovní neschopnost jsme doplnili informace z pole Poznámka, kde je uvedeno, zda je eNeschopenka vystavena pro karanténu zaměstnance.