Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 3. 2020 při koupi obou produktů

Aktualizace k verzi Leden 2020

Update PAMICA, rel. 12402

K dispozici od: 15. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12401

Na tiskových sestavách Výplatní páska, Výplatní pásky, Diskrétní výplatní pásky jsou již správně uvedeny údaje o čerpané a zbývající dovolené.

V dialogových oknech pro hromadné vložení rozúčtování, hromadné vložení složek mezd a hromadné vložení trvalých složek mezd, které jsou vyplněny načtením z CSV souborů, jsou již uvedena jména zaměstnanců a jejich druhy pracovních poměrů.

Upravili jsme import eNeschopenek, správně se načte údaj o pracovním úrazu zaměstnance. V případě, že je v XML eNeschopenky uveden starý kód pracovního poměru, při importu provedeme svázání se správným pracovním poměrem zaměstnance.

V agendě Pracovní poměry se zobrazuje hláška o přečerpané dovolené pouze v případě jejího přečerpání.

Update PAMICA, rel. 12401

K dispozici od: 9. 1. 2020
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12400

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2019, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 na částku 83 572,50 Kč.

Zapracovali jsme nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, vzor č. 28 a Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň), vzor č. 7.

V agendě Personalistika je možné určit pořadí pracovního poměru na záložce Pracovní poměr.

Na tiskové sestavě Slevy na dani a daňovém zvýhodnění se již správně vyplní rodné číslo zaměstnance.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 349/2019 Sb. se od roku 2020 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 502 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 608 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 1 652 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 19 824 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Zaktualizovali jsme datovou větu NEMPRI20 pro podání Přílohy k žádosti o dávku. Pro výplatu nemocenských dávek musí nově zaměstnavatel vyplňovat informaci o způsobu výplaty mzdy nebo odměny zaměstnanci. Stejným způsobem bude OSSZ zaměstnanci vyplácet nemocenské dávky. Na Příloze k žádosti o dávku se způsob výplaty automaticky vyplní podle nastavení úhrady doplatku v agendě Personalistika.

V případě, že se mzda zaměstnanci vyplácí v hotovosti, bude si muset zaměstnanec podat Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti, kde uvede jiný způsob výplaty dávek, protože OSSZ dávky v hotovosti nevyplácí. Tiskopis je k dispozici na www.cssz.cz.

Povolili jsme vystavení Žádosti o daňový bonus z ročního zúčtování za rok 2019 a vystavení Žádosti o daňový bonus pro jednotlivé měsíce roku 2020. Vzory tiskopisů se nezměnily.

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry je již možné smazat pracovní poměr.

eNeschopenka

U složek nepřítomností H01 – Nemoc a H03 – Nemoc – pracovní úraz ručně zadaných, resp. naimportovaných z docházky se v dialogovém okně složky nepřítomnosti při vložení eNeschopenky vloží číslo eNeschopenky i do pole Číslo rozhodnutí.

V agendě eNeschopenka se při importu eNeschopenek nově ukládají informace o importu do složky Log.

Na záložce Historie jsou správně uvedeny změny při připojení, resp. odpojení pracovního poměru.

Ostatní

V agendě Kódy bank jsme aktualizovali číselník kódů bank, a zároveň jsme přidali SWIFT a kód země.