Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

STORMWARE eForm - registrace

Před potvrzením formuláře zkontrolujte správnost všech údajů:

Email:   (pro doručování objednávek) Nápověda...
IČO:  
  
Firma:  
Jméno: 
Ulice: 
Obec:  
PSČ:  
  
Podmínky: 
Ujednání mezi
provozovatelem STORMWARE eForm:
STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, Jihlava
IČO: 25313142
(dále jen provozovatel)
a obchodníkem, který si chce zřídit nebo už zřídil a provozuje internetový obchod STORMWARE eForm
(dále jen obchodník)
1. Poskytování služeb
Služba STORMWARE eForm je provozována zdarma pouze pro držitele licence některé z verzí ekonomického systému POHODA.
V případě zániku této licence je provozovatel oprávněn okamžitě ukončit službu STORMWARE eForm poskytovanou obchodníkovi.
2. Platební podmínky
Zřízení a provoz internetového obchodu STORMWARE eForm je zcela zdarma. Obchodník není povinen platit provozovateli jakékoli poplatky ani provize z uzavřených obchodů.
Veškeré finanční transakce mezi obchodníkem a zákazníkem internetového obchodu obchodníka probíhají zcela v režii obchodníka a provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.
3. Provoz internetového obchodu
Obchodník může zveřejnit zaregistrovaný objednávkový formulář STORMWARE eForm na libovolném množství internetových stránek. Stejně tak je oprávněn zveřejnit formuláře s nabídkou různých položek.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit službu STORMWARE eForm poskytovanou obchodníkovi v případě, že nebude během posledních 365 dní vystavena žádná objednávka.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit službu STORMWARE eForm poskytovanou obchodníkovi v případě, že bude podle mínění provozovatele poškozovat dobré jméno a zájmy STORMWARE eForm.
4. Změny služby STORMWARE eForm
Provozovatel může změnit nebo zrušit poskytování služby STORMWARE eForm i bez upozornění, bez povinnosti náhrady vůči jakémukoli uživateli, nebo třetí straně. V zájmu provozovatele je kvalitní, bezchybný a dlouhodobý provoz služby STORMWARE eForm.
5. Registrace obchodníka a neveřejné kódy
Obchodník je odpovědný za udržování neveřejných údajů, spojených s provozem STORMWARE eForm, v tajnosti. Obchodník je odpovědný za jakékoli zneužití neveřejných údajů, ať již s vědomím obchodníka, či bez něj. Obchodník se zavazuje informovat provozovatele v případě každého zneužití či podezření ze zneužití neveřejného kódu určeného pro změny registračních údajů STORMWARE eForm.
6. Záruky provozovatele
Obchodník souhlasí s provozem internetového obchodu STORMWARE eForm na své vlastní riziko.
Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení STORMWARE eForm a s ní souvisejících internetových obchodů. Je v zájmu provozovatele veškeré služby a funkce STORMWARE eForm poskytovat obchodníkovi v maximální možné kvalitě a úrovni.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah a provozování internetového obchodu obchodníka, stejně jako za zboží, kvalitu distribuce a finanční transakce.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat obchodníka.
Provozovatel se zavazuje, že žádné osobní a obchodní údaje získané provozem internetového obchodu obchodníka nepoužije k žádným účelům mimo potřeby konkrétního internetového obchodu a ani je nepředá třetímu subjektu. Provozovatel chrání soukromá i obchodní data před zneužitím.
7. Obsah internetových obchodů
Obchodník se zavazuje, že žádné nabízené zboží a ostatní obsah obchodu nebude v rozporu se zákonem a nebude nijak poškozovat dobré jméno a zájmy provozovatele. V případě, že provozovatel zjistí porušení této podmínky, je oprávněn službu STORMWARE eForm poskytovanou obchodníkovi ihned ukončit. Provozovatel nenese odpovědnost za nabízené zboží.
8. Souhlas s ujednáním
Zaregistrováním a používáním STORMWARE eForm obchodník vyjadřuje souhlas se všemi body uvedenými v tomto ujednání.
 
Jsem registrovaný uživatel ekonomického systému POHODA,
souhlasím s podmínkami a chci zaregistrovat STORMWARE eForm.

 

Děkujeme, že používáte STORMWARE eForm.

STORMWARE s.r.o.