Kdy musím začít platit DPH?

Povinnost platit DPH se vás týká, jakmile váš obrat překročí 1 mil. Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících. Registraci musíte provést nejpozději do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste překročili výši stanoveného obratu. Poté se stáváte měsíčním plátcem DPH.

Možná také hledáte