Bezplatný předprodejní seminář Business Intelligence

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > Seminář Business Intelligence

Seminář Business Intelligence* je určen zájemcům o síťové verze všech řad ekonomicko-informačního systému POHODA. Jeho cílem je seznámit účastníky s doplňkem Business Intelligence a poskytnout jim na jednom místě veškeré potřebné informace o tomto revolučním řešení z oblasti nástrojů pro rozhodování a plánování.

V průběhu semináře vás seznámíme s hlavními přínosy našeho nového řešení, které vám může každý den pomáhat při vašem podnikání. Začneme tématem Business Intelligence všeobecně a na tento obecnější úvod navážeme konkrétním popisem našeho řešení. Kromě hardwarových požadavků dojde během semináře i na praktické ukázky reportů, tabulek a grafů, které vychází z našich scénářů. Na konci semináře vám představíme i success stories podnikatelů, kteří už doplněk Business Intelligence delší dobu používají.

Termíny a online objednávka

Za účast na semináři není požadován žádný poplatek.

Seminář je určen: zaměstnancům a zástupcům podnikatelských subjektů, které vlastní licenci k libovolné síťové verzi ekonomicko-informačního systému POHODA, a to v maximálním počtu 2 osob za každý takový subjekt.

* Tento seminář nenahrazuje standardní školení.

Náplň semináře

Seminář se koná vždy od 9:00 h do 12:00 h. Jeho obsah je rozdělen do několika tematických částí:

  • Doplněk programu POHODA jako revoluční řešení v oblasti Business Intelligence
  • Kdo potřebuje řešení Business Intelligence?
  • Hlavní přínosy Business Intelligence pro vaše podnikání
  • Konkrétní ukázky revoluční tvorby reportů, grafů a tabulek
  • Příklady úspěšných implementací
  • Popis řešení Business Intelligence obecně a představení funkčního repertoáru jednotlivých scénářů Lite, Doklady, Sklady a Účetnictví
  • Technické podmínky provozu - klient-server, bezpečnost, výkon a zatížení, rychlost, hardwarové a softwarové nároky

Seminář probíhá v moderně zařízených učebnách, jejichž kapacita je omezena, proto si svou účast zarezervujte co nejdříve.


Termíny semináře a objednávka účasti