Scénář Účetnictví

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > Scénář Účetnictví

S doplňkem Business Intelligence a aplikací Microsoft Excel získá vaše účetnictví nový rozměr. Uživatelé už nemusí být odkázáni na znalost syntetických a analytických účtů, ale mohou si manažerské výstupy, např. manažerské výsledovky, upravit podle vlastních potřeb. Seskupením v aplikaci Microsoft Excel nebo doplněním volitelných parametrů v systému POHODA mohou jednoduše spojovat stavy a obraty jednotlivých účtů. Výsledkem jsou detailní reporty se snadnou čitelností.

Scénář Účetnictví nabízí především manažerům upravená měřítka pro snazší orientaci. Měřítko Částka dle strany je nastaveno tak, že pro aktiva a výnosy zobrazuje kladnou hodnotu, pro pasiva a náklady zápornou. Snadno můžete získat výsledek hospodaření za vybrané období pro činnosti, střediska, zakázky apod.

Dalším užitečným měřítkem je Částka CF (cash flow). Zaúčtované částky zobrazuje pro příjem finančních prostředků kladně, jejich úbytek zase záporně. Získáte tak přehled, které doklady zvýšily vaší finanční hotovost a které ji naopak snížily. Seznam klíčových měřítek pak doplňují Počáteční a Koncové stavy účtů a vlastní Zaúčtovaná částka.

Business Intelligence: Sešit Účetnictví v aplikaci Microsoft Excel 2013

Controlling

Se zobrazením dat účetního deníku metodou Účet - Protiúčet snadno odhalíte chybně zaúčtované částky a výrazně si usnadníte kontrolní činnost. Usnadnění také spočívá v možnosti přehledného sledování změn nákladů a výnosů ve vývoji podle jednotlivých měsíců a let. Vedle sebe si můžete zobrazit výsledky hospodaření za jednotlivé roky a měsíce, abyste odhalili sezónní vlivy. Dále můžete porovnávat měsíční výsledky za jednotlivé roky. Stejným způsobem můžete sledovat náklady, výnosy, ale i stavy aktiv a pasiv. Tyto hodnoty můžete dále rozebírat přes jednotlivá střediska nebo třeba zakázky.

Plánování

Široké možnosti aplikace Microsoft Excel nabízí podporu snadného plánování. Například přidání plánu nákladů pro jednotlivá střediska nebo zakázky na list s kontingenční tabulkou, který je doplněn poměrovým ukazatelem Plnění plánu, nabízí rychlý a denně aktualizovaný přehled o čerpání prostředků.


Co tvoří největší díl našich nákladů?

Díky scénáři pro analýzu účetnictví na první pohled uvidíte, kde máte nejvyšší náklady. Strukturu nákladů můžete mít k dispozici také podle vybraných středisek, činností nebo zakázek. Report, resp. graf si můžete připravit i za uplynulé roky. Díky výsledovce zase můžete vedle sebe vidět poměr nákladů a výnosů. Každá taková informace vám dobře poslouží zejména pro optimalizaci nákladů, obchodní plánování a při finančním controllingu.Jak ovlivňuje zimní sezóna naše tržby? A jak si ta letošní vede v porovnání s minulými roky?

Srovnejte si jednotlivé roky vedle sebe. Jasně uvidíte sezónní výkyvy. Rychlé a jednoduché porovnání stejných období v různých letech, např. tržby za jednotlivé měsíce nebo kumulovaně, vám poskytne důležité informace o výkonu firmy. Zaměníte-li výnosy třeba za náklady a přidáte do přehledu střediska či zakázky, získáte ještě detailnější report.Jak si vedou naše střediska? Proč je centrála v mínusu?

Jednou z možností, jak získat rychlý přehled o hospodaření jednotlivých poboček, prodejen, resp. účtovaných středisek, je příprava výsledovky. Tento report je obzvlášť významný v případech, kdy začíná některé středisko vykazovat prokazatelně horší výsledky než doposud nebo se nečekaně zlepšuje finanční situace tam, kde jste byli doteď ve ztrátě. Report se všemi klíčovými hodnotami si nemusíte chystat sami. V podobě připravené šablony ho najdete ve scénáři Účetnictví. Po připojení k doplňku Business Intelligence se do něj všechna relevantní data z vašeho účetnictví načtou automaticky.Plánujeme investice. Budeme mít výhledově na jejich splácení?

POHODA: Pokud zrušíte zatržení volby, bude se přepočítávat nákupní a prodejní cena v domácí měně.

Předpřipravený report s vývojem finančních prostředků po jednotlivých měsících vám spolehlivě porovná stavy financí za poslední roky. S použitím měřítka Částka dle strany se můžete věnovat základním předpovědím vývoje financí v nadcházejícím období.