Scénář Doklady

Faktury, příjemky, výdejky, pokladní a interní doklady, převodky, …, všechny tyto doklady jsou bezpečně uloženy v systému POHODA. Ale jak jsou tyto doklady uhrazeny? Kteří odběratelé překročili limit a v jaké výši? Jakou mají vlastně platební morálku? Jaké středisko má nejvyšší nesplacenou částku? Má na počet nesplacených dokladů vliv region zákazníka? Tyto klíčové informace ukryté ve spoustě dokladů nabízí přehledně scénář Doklady.

Scénář Doklady toho umí ještě víc. Položky textové a textové s vazbou na sklad nejsou zaznamenány do agendy Skladové pohyby. Z tohoto důvodu tyto položky nezpracovává scénář Sklady, ale scénář Doklady. Nabídne nejen přehled těchto položek, ale také přenesené, popř. nepřenesené množství, použité DPH nebo slevy uplatněné na jednotlivých položkách.

Business Intelligence: Sešit Doklady v aplikaci Microsoft Excel 2013

Controlling

Denně aktualizovaný přehled o nesplacených dokladech jednotlivých odběratelů nabízí informace o vývoji splácení pohledávek, což vám umožní rychle reagovat na současný trend a zamezit zvýšení ztrát. Vlastníte-li více společností, můžete tento výstup spojit napříč všemi společnostmi a získat tak komplexnější přehled.

Pokud vydáváte odběrateli fakturu na zboží, které v danou chvíli nemáte skladem, využijete textové položky s vazbou na sklad. Scénář Doklady tyto položky snadno zpracuje a nabídne aktualizovaný přehled o dosud nevydaných zásobách.

Plánování

V aplikaci Microsoft Excel můžete snadno vytvořit plán pro celkovou výši nesplacené částky pro jednotlivá střediska a motivovat vedoucí za jeho měsíční plnění. Obdobně lze plánovat neuhrazené částky i pro činnosti nebo zakázky.


Jak nám odběratelé platí?

Detailní analýzu platební morálky jednotlivých obchodních partnerů vůbec nemusíte chystat sami. Tento důležitý report na vás čeká ve scénáři Doklady v podobě předpřipravené šablony, do které se všechna data automaticky načtou. Snadno určíte největší neplatiče a uvidíte, jakou výši z celkové částky již splatili. Tyto informace vám přehledně ukáže také graf. V reportu můžete dále sledovat počty dnů po splatnosti, navíc barevně rozlišené podle nejvyšších a nejnižších částek. V případě, kdy vlastníte, resp. zpracováváte ve svém účetnictví více firem, můžete tento report využít jak konsolidovaně, tak i pro jednotlivé firmy zvlášť.Jaké zásoby ještě nevydala pobočka v Praze?

Scénář Doklady vám umožní připravit report, díky kterému snadno zjistíte, jaké množství skladových zásob je nutné ještě vydat, případně doobjednat. Chcete-li vidět stav jen určitého střediska, jednoduše si nastavíte filtr. Filtr použijete i v případě, že vás zajímá jen konkrétní typ skladové položky. Základem reportu je měřítko Nepřenesené množství rozklíčované podle atributů Kód položky dokladu a Text na položce. S jejich pomocí totiž okamžitě uvidíte, které položky ještě musíte vyskladnit. Pokud vás zajímá jiný pohled, můžete místo středisek členit podle zakázek nebo činností. Obdobně lze číslo dokladu nahradit názvem odběratele a zjistit tak, které zásoby zbývá dodat jednotlivým odběratelům.Která střediska evidují nejvíce pohledávek?

Proč ztrácet čas ručním dolováním těchto informací, když je můžete mít před očima za pár minut? Výši nesplacených pohledávek, rozklíčovanou například podle jednotlivých středisek, vám nabídne report o nesplacených fakturách. Dobře vám poslouží i při plánování maximální výše nesplacených pohledávek. Může být rovněž důležitým podkladem pro sestavování různých motivačních programů pro vedoucí jednotlivých středisek. Díky možnostem aplikace Microsoft Excel snadno vytvoříte sloupec s plánem, který je doplněn ikonami barevně znázorňujícími plnění nastaveného plánu. Snadno můžete zaměnit střediska za činnosti nebo zakázky a nastavit plán i pro ně.