Více informací k Business Intelligence

Business Intelligence

Každodenně přibydou v ekonomickém systému desítky až stovky nových faktur, pokladních dokladů nebo třeba objednávek. Jak v nich správně číst? Jaký byl celkový lednový obrat nebo počet faktur v daném měsíci, to vám už teď dokáže říct účetní program. Ale jaké zásoby vám přinesly největší zisk? Jaké byly výnosy a náklady podle středisek, činností a zakázek? Nebo jak si mezi sebou stojí jednotliví odběratelé a vybrané regiony? To už jsou informace, které vám účetní program hned neukáže.

Takové reporty totiž zaberou mnohem více času a udržovat je aktuální každý den je bez potřebných nástrojů víceméně nemožné. S prezentací těchto výsledků pomáhají nástroje Business Intelligence. Svým uživatelům nabízí hloubkové, okamžité a vždy přesné analýzy dat, stejně jako různé úhly pohledu. Stačí pár kliknutí a všechny hodnoty jsou přehledně zobrazeny například v aplikaci Microsoft Excel nebo v rámci intranetových portálů.

Business Intelligence: Vývoj financí lze zobrazit za jakékoliv období

Nástroje Business Intelligence aneb Jak to vlastně funguje?

 • ZDROJOVÉ SYSTÉMY: Každá uložená faktura, objednávka nebo třeba proplacená mzda je vhodným zdrojem dat pro analýzy a reporty.
 • ETL: Bez kvalitních dat nemají analýzy smysl. Proto je pro správné rozhodování klíčové, aby byla data z ekonomického systému vždy pečlivě připravena. Během takové přípravy je proto nutné všechna data validovat, čistit a opravovat. Nástroje ETL pravidelně načítají data ze systému, upravují je a následně ukládají do datového skladu.
 • DATOVÝ SKLAD: Místo, kam se ukládají všechna připravená data v podrobné formě, je datový sklad. Díky tomuto úložišti panuje v informacích jedna verze pravdy. V praxi to například znamená, že během porad mají všichni k dispozici pouze aktuální a správné informace a vychází ze stejných podkladů.
 • OLAP: Tato speciální datová struktura umožňuje rychlé procházení velkého objemu agregovaných dat. Základními prvky OLAP kostky jsou dimenze a měřítka. Měřítka si lze představit jako číslo reprezentující tržbu, zisk, zaúčtovanou částku apod. Dimenze, například datum, pobočka nebo zásoba, obsahují jednotlivé atributy. A díky atributům můžete rozklíčovat měřítka. (Například za rok 2011 měla pobočka v Praze 6 tržbu 844 312 Kč na položce horské kolo.) Umožněna jsou i různá uživatelská oprávnění. Vedoucí pracovníci vidí například jen výsledky své pobočky, ať už z pohledu tržeb, nebo nákladů, produktový manažer může mít zase zpřístupněny prodeje za všechna střediska pro jím spravované produktové řady apod.
 • MICROSOFT EXCEL: K procházení a prohlížení analýz z OLAP databáze se nejčastěji používá program Microsoft Excel, který nabízí velký komfort pro všechny základní typy analýz a podporuje i následné plánovaní.
 • INTRANETOVÉ REPORTY: Existuje řada statických reportů, které je potřeba denně aktualizovat. Plnění plánu jednotlivými středisky, nárůst nebo pokles tržeb oproti předchozímu období, porovnání zisku jednotlivých poboček nebo přehled o nesplacených fakturách. Tyto analýzy mohou být připravovány automaticky každý den a rozesílány všem oprávněným uživatelům v zadaných časových intervalech. Prohlížet si je mohou ve standardním internetovém prohlížeči v rámci firemního intranetu.

Schéma popisující jednotlivé nástroje Business Intelligence

Doplněk Business Intelligence

Při vývoji doplňku Business Intelligence byl kladen důraz na ergonomii, maximální výkon, zabezpečení zpracovávaných dat a možnost rozšířit jej i o data z jiných zdrojů. Díky specifické architektuře lze okamžitě získat rozsáhlé spektrum informací, a to bez dopadů na výkon databázových serverů.

Díky synergii s technologiemi Microsoft Business Intelligence nabízíme za zlomek ceny rovnocenný nástroj pro analýzu a reporting dat, který nepostrádá nic z robustních řešení BI. Doplněk Business Intelligence však značně redukuje náklady na implementaci a zaručuje rychlou návratnost investice.

Doplněk Business Intelligence dokáže plně vyhovět:

 • majitelům firem,
 • manažerům a analytikům,
 • obchodním zástupcům,
 • vedoucím pracovníkům,
 • účetním firmám, daňovým poradcům a auditorům.

Business Intelligence Komplet

Business Intelligence Lite

Reporting