Příklady z praxe

Business Intelligence LiteBusiness Intelligence Lite pomáhá uživatelům ekonomicko-informačního systému POHODA s analýzou účetních a skladových dat. V praxi během několika vteřin sestavíte například report, který srozumitelně ukazuje výdělečné zakázky, rizika ve skladovém hospodářství nebo i to, který obchodní zástupce přináší do vaší firmy největší zisk.

Následující výběr příkladů vám v kostce popisuje, s čím vším dokáže Business Intelligence Lite pomoci:

 
Náklady na zakázkuVýsledovka středisek
Optimalizace nákladůVýpočet prémií
Dostupnost informacíAnalýza skladů, zásob
Analýza prodejních kanálůProfesionální prezentace

Rychlé a přesné reporty o jednotlivých zakázkách

Majitel firmy není účetní a vůbec nepracuje v ekonomickém systému POHODA, ve kterém firma vede celé své účetnictví. Kdykoliv však potřebuje vidět, která zakázka se firmě vyplácí, která je naopak prodělečná anebo chce jednoduše sledovat aktuální žebříček nejdůležitějších odběratelů...

Business Intelligence Lite takové reporty podle nastavených definic připraví a dovede v nich zohlednit třeba režijní náklady související s danou zakázkou. Vlastnímu vyhodnocování dat nevadí ani fakt, že zakázka přesahuje do několika účetních období. Z jiného pohledu si mohou uživatelé pro změnu připravit report s přehledem nejdůležitějších odběratelů včetně jejich pozice v daném regionu.

Náklady na konkrétní zakázku

Výsledky středisek nebo poboček

Firma provozuje několik středisek. Ty sice na jednu stranu tvoří zisk, ale je také zapotřebí alokovat na ně jednotlivé náklady. Jen samotná orientace v množství důležitých záznamů, stejně jako příprava reportu s přesnými výsledky daného střediska představuje časově náročnou činnost. Mnohdy se na ní podílí i více uživatelů...

Business Intelligence Lite dokáže tato data vyhodnotit během chvilky a díky výběrovým polím mohou být reporty do hloubky zpřesňovány a členěny. Majitel firmy může výsledovku střediska sledovat v aktuálním stavu každý den. Intuitivní ovládání programu Microsoft Excel navíc zaručuje rychlou tvorbu a úpravu připravovaných reportů. Jestli si požadované výsledky zobrazí formou kontingenční tabulky nebo grafu, záleží výhradně na něm.

nahoru

Optimalizace nákladů

Pro účinnou optimalizaci nákladů musí mít firma naprosto pravdivý a přesný přehled o jednotlivých nákladech, a to až do úrovně analytických účtů. Složité hledání v účetním deníku vyžaduje mnoho času a snadno může dojít k nechtěnému přehlédnutí některých důležitých informací...

Uživatelé Business Intelligence Lite si mohou v jakýkoliv okamžik připravit report nebo analýzu, kde na první pohled uvidí nárůst jednotlivých nákladů. Tento důležitý výstup si lze navíc porovnat s výnosy v daném období a získat tak celkový obraz o hospodaření firmy.

Tabulka a graf zobrazující náklady a výnosy kumulovaně

Sestavení prémií podle odvedeného obratu

Společnost má několik obchodních zástupců. Každý měsíc provádí výpočet prémií podle odvedeného obratu...

Výpočet měsíčních prémií je otázkou několika kliknutí myši. Prémie mohou být rovněž vyhodnocovány podle zisku, který obchodník firmě přinese. Kdykoliv je tak možné sledovat aktuální i historické výsledky kteréhokoliv obchodního zástupcce.

Report obratů podle vybraných obchodních zástupců

Aktuální informace i během obchodního jednání

Obchodní zástupci, kteří cestují za obchodem po celé republice nebo do zahraničí, potřebují disponovat aktuálními informacemi týkajících se konkrétního zákazníka. Kolik zboží objednal za minulá období, jaké zásoby nejčastěji nakupuje, jak významným odběratelem je pro firmu v daném regionu?

Díky možnosti vzdáleně se připojit k Business Intelligence Lite mají obchodníci odpovědi na tyto klíčové informace kdykoliv během schůzky a jsou tak operativně připraveni sjednávat nové zakázky.

Snadná orientace ve skladových zásobách

Majitele a manažery firem s velkým množstvím skladových zásob může časem zneklidňovat fakt, že už nedokáží snadno a intuitivně rozšifrovat, co společnost vlastně živí.... Mnohdy už není snadné zorientovat se napříč účetními obdobími a přesně zjistit, které skladové zásoby tvoří hlavní zisk a které naopak vůbec...

Business Intelligence Lite dokáže data analyzovat tak, aby měl uživatel jednoznačný přehled o zisku prodávaného sortimentu. Během chvilky je tak například možné přesně identifikovat ležáky na skladě.

Možnost každodenních reportů s historickými výsledky

nahoru

Analýza prodejních kanálů

Pokud firma provozuje svůj internetový obchod, potřebuje mít aktuální a pravdivý přehled o tom, jaké zboží se touto cestou prodává nejlépe. Často je také důležité porovnat výsledky jednotlivých prodejních kanálů firmy...

Business Intelligence Lite pomůže s přípravou reportů, resp. analýzami obchodních a prodejních výsledků dílčích distribučních cest. V praxi se reporty tohoto typu využívají především ve firmách, které provozují svůj vlastní e-shop. Díky možnosti vyhodnocovat data historicky může majitel analyzovat prodeje v jednotlivých sezonách a na ty nadcházející se lépe připravit. Nabídka sortimentu může být snadno optimalizována a lze se vyhnout ztrátám vzniklým z široké nabídky neprodejného zboží.

Přehledné zobrazení dílčích prodejních kanálů firmy

Přehledné reporty pro účely prezentací

Zejména u managementu firmy jsou v oblibě kumulované grafy, ze kterých se rychle a srozumitelně získají všechny klíčové informace o hospodaření firmy. Na zpracování takového reportu se obvykle podílí účetní a ekonomové ve spolupráci s vedoucími středisek nebo poboček. Report může být k dispozici klidně až za několik dnů...

Business Intelligence Lite přípravu takových grafů a tabulek výrazně zrychlí a zpřesní. Majitel si sám může rychle nachystat report, který bude popisovat například růst zisku konkrétního střediska nebo přehled obratů dosažených ve vybraném regionu. Na pravidelných týdenních poradách pak všichni nahlížejí do stejných informací.

nahoru

Kontaktujte nás

Kontakt

Pokud se chcete dozvědět více informací o Business Intelligence Lite, obraťte se na nás. Telefonicky nebo e-mailem můžete kontaktovat přímo naši centrálu nebo některou z poboček STORMWARE.
Rádi byste si domluvili bezplatnou konzultaci? Jednoduše vyplňte tento kontaktní formulář.
Odpovědi na otázky k Business Intelligence vám také může přinést účast na bezplatném semináři.