Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Květen 2011

Update POHODA, rel. 9807

K dispozici od: 2. 9. 2011

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2011, rel. 9800 (resp. 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9801. Pokud již tento update máte nainstalovaný, nevyžaduje update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 9807 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

 • Doplňková licence pro online maloobchodní prodej POHODA Kasa Online se stává součástí systému POHODA. Zdarma ji mohou využít uživatelé variant obsahujících skladové agendy Jazz, Standard, Premium a Komplet. Základní nastavení provedete v agendě Nastavení/Kasy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9806 ze dne 16. 8. 2011:

 • Při přenosu přijaté faktury do příjemky nebo vydané faktury do výdejky se již správně zobrazuje stav zásoby.
 • Pokud měla skladová zásoba přiřazenou kategorii IO, která byla následně smazána, je již možné u zásoby uložit jinou kategorii.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9805 ze dne 26. 7. 2011:

Sklady
 • Na tiskovou sestavu Zaúčtování tržeb v agendě Prodejky byl přidán nový sloupec Stravenkou, který přehledně zobrazí, jaká částka tržeb byla uskutečněna ve formě stravenek.
 • V agendě Prodejky vstupují data na tiskové sestavy Poštovní dobírková poukázka (typ C118+) a Poštovní poukázka (typ C117+) pouze z aktuálního záznamu.
 • Pokud je aktivní povel Sdružování položek, zobrazí se již při vícenásobném vložení zásoby do převodky správný stav zásob na skladě.
 • Pokud je tisková sestava Inventurní rozdíly v ekonomické řadě programu POHODA E1 zobrazována nezávisle několika přihlášenými uživateli, jsou již hodnoty ve sloupci Evidenční stav uvedeny správně.
Ostatní
 • Povel Uzavřít odpis byl přidán i do daňové evidence. Tento povel vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši ze záložky Majetkové operace v agendě Majetek. Využijete ho pouze výjimečně, např. zadáváte-li majetek se starším datem než je aktuální účetní jednotka a u majetku potřebujete změnit odpisovou skupinu na „Sk. – fotovoltaika“.
 • Pokud je u pokladního dokladu použito členění DPH, které má vyplněno pole Text na dokladu, zobrazí se tento text i na tiskové sestavě Daňový doklad v ekonomické řadě POHODA SQL a E1.
 • Při načítání výpisů z CommerzBank se již správně načítá číslo účtu protistrany i u příjmů.
 • V průvodci Internetové obchodování byl upraven výsledný Log komunikace s obecným internetovým obchodem. Upraven proces pro vyhodnocení stavu komunikace.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9804 ze dne 28. 6. 2011:

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se nyní vytvoří automaticky s přiznáním DPH
 • Při vložení nového záznamu v agendě Přiznání DPH se automaticky vytvoří i výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti za odběratele, resp. dodavatele a to v případě, že ve vybraném období bude uložen doklad s požadovaným členěním DPH pro přenesení daňové povinnosti, tj. U22, U24 a D06.

  Jelikož hodnota celkového základu daně u dodavatele musí být stejná jako hodnota uvedená na řádku 25 daňového přiznání, vstupuje na tento řádek přiznání automaticky zaokrouhlená hodnota z výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti. U odběratele musí souhlasit hodnota s řádkem 10, resp. 11.

  V některých případech nemusí zaokrouhlená hodnota na uvedených řádcích souhlasit s tiskovou sestavou Podklady pro přiznání DPH, pro kontrolu používejte sestavu Sumarizace položek k výpisu z evidence pro daňové účely.

  Automaticky vytvořený výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je označen příznakem Přiznání DPH a není možné ho odstranit, pokud existuje vazba na přiznání DPH, ze kterého byl vytvořen.

  Prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový doklad, který naleznete v místním menu zobrazeném přes pravé tlačítko myši, otevřete přiznání DPH, ze kterého byl výpis automaticky vytvořen.
Účetnictví a Fakturace
 • Doplňkový text, který se tiskne na dokladech, pokud je vybráno příslušné členění DPH, je možné nově tisknout i u sestav v agendě Interní doklady, tj. Interní doklad, Daňový doklad a Doklad o použití.
 • Již se správně vytvoří daňové doklady na samovyměření DPH i v případě, že jsou zdrojové doklady zadány v cizí měně a v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Kontrolovat toleranci DPH.
 • V ekonomické řadě POHODA SQL a E1 se již správně zobrazí údaje na tiskové sestavě Rozvaha i v případě účtování na obojetné účty.
 • Pokud je doklad zaúčtovaný na podrozvahový účet pasivní na přelomu roku, při datové uzávěrce se přenese i včetně zaúčtování.
 • Bylo upraveno generování plnění u následného souhrnného hlášení.
 • Pokud má doklad zdanitelné plnění první den v měsíci, správně již vstupuje do výpisu pro daňové účely.
Sklady
 • Prodejky je možné zaúčtovat i v případě, že uživatel nemá nastavena práva na bankovní účty.
 • Při vytváření vydané objednávky pomocí povelu Záznam/Automaticky objednat v agendě Zásoby se přenáší i údaje z pole Středisko, Činnost a Zakázka v případě, že jsou tyto pole vyplněny u adresy v agendě Adresář.
 • Při přihlašování více uživatelů pomocí PIN se vždy automaticky otevře agenda Kasa Online.
XML
 • XML schéma pro export zásob bylo rozšířeno o pole Reklamace.
 • Aktualizační import zásob se provede i v případě, že je nejprve v programu POHODA vybrán konkrétní sklad a teprve poté je spuštěn aktualizační import.
 •  
Ostatní
 • Při exportu podacích archů pro Českou poštu se prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export agendy exportuje nejen název firmy, ale i údaje v poli Jméno v případě, že je vyplněno.
 • Pokud je doklad částečně uhrazen a forma úhrady je Dobírkou, při exportu dat pro Českou poštu vstupuje do sloupce Dobírka pouze částka k úhradě.
 • Bylo upraveno elektronické odeslání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání v případě, že zaměstnanec nemá vyplněnou žádnou kontaktní adresu.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XML schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 12).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9803 ze dne 8. 6. 2011:

 • PDF dokument je možné odeslat i prostřednictvím výchozího klienta.
 • Bylo optimalizováno procházení skladových zásob v případě, že je otevřena záložka Internet sekce Kategorie a skladová položka obsahuje velké množství kategorií.
 • Skladové položky je již možné vkládat do inventurního seznamu i pomocí kódu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9802 ze dne 6. 6. 2011:


  Účetnictví
  • Zatržením volby Vyměřit DPH po položkách v dialogovém okně Přiznání a odpočet DPH se vytvoří daňové doklady v agendě Interní doklady přesně dle položek přijaté faktury, resp. ostatního závazku, tj. přenese se množství, měrná jednotka a částka z každé zadané položky. Tuto volbu využijete především v případě, že pořizujete zboží v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. V tomto případě není možné zvolit více sazeb DPH. Povel Záznam/Vyměřit DPH naleznete v agendě Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.
  • Prostřednictvím tiskové sestavy Sumarizace položek k výpisu z evidence pro daňové účely jednoduše zjistíte, jaké doklady se sdružily do jednotlivých položek tiskové sestavy Výpis z evidence pro daňové účely, resp. do vytvořeného XML souboru. Tiskovou sestavu naleznete v kontrolních sestavách agendy Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti.
  • Prostřednictvím nově přidaných sloupců Vytvořeno a Uloženo jednoduše zjistíte, kdy byl výpis vytvořen, resp. upraven. Sloupce je možné přidat v agendě Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti.
  • V poli Zálohový koeficient na záložce Změna režimu, vyrovnání v agendě Přiznání DPH je již možné zadat hodnotu ve výši 29 nebo 57, 58.li>
  Mzdy
  • Zaměstnance již není možné v agendě Personalistika zadat bez vyplnění jeho rodného čísla.
  • Na tiskopisy Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele byly přidány čárové kódy zdravotních pojišťoven.
  Sklady a Fakturace
  • I když v agendě Globální nastavení/Sklady 1 není zatržena volba Dialogové okno při vložení zásoby, vloží se do převodky vždy množství 1. Stejné množství se vloží i při načítání zásoby pomocí čtečky čárových kódů.
  • Pokud se změní na položce dokladu měrná jednotka vložené skladové zásoby, stav zásoby se zaktualizuje již po uložení dokladu.
  • Již se správně kontrolují práva při zaúčtování prodejek.
  • Není-li v agendě Globální nastavení sekce Pohledávky zatržena volba „V položkách faktury uvádět slevu v procentech“, respektuje se již při vyskladnění zásoby ze skladu počet míst zaokrouhlení nastavený u vybrané prodejní slevy.
  • Pokud je vydaná faktura vytvořena automaticky z proforma faktury a skladové položky nejsou v dostatečném množství na skladě, vloží se již do položek vydané faktury správně u všech položek požadované množství.
  XML
  • Při XML importu přijaté objednávky je nově možné nastavit rezervaci zboží na skladě.
  • Při XML importu pohledávek a závazků se již správně nastaví datum splatnosti. Pokud je doklad navázán na adresář, převezme se hodnota z adresáře. Není-li splatnost nastavena, převezme se hodnota z agendy Globální nastavení/Pohledávky, resp. Závazky.
  • Prostřednictvím aktualizačního importu zásoby je možné nově aktualizovat pole Výrobní číslo a Šarže.
  • Do XML souboru se nově ukládá i pořadí zadaných položek v sekci Související a Alternativní zboží, Parametry na záložce Internet v agendě Zásoby. Pořadí je možné také nadefinovat u uvedených položek parametru typu Seznam.
  • Při XML importu adresy do agendy Adresář se již automaticky nenastavuje forma úhrady Příkazem.
  • Pro obecný internetový obchod bylo upraveno kódování XML dokumentu (UTF-8).
  Kasa Online
  • Kasa Online půjde otevřít na Serveru i v případě, že je název serveru zadaný v poli Název PC a není zatržena volba Načtení jako klient TS.
  • V agendě Kasa Online lze vkládat zásoby pomocí čtečky čárových kódů i přečtením evidenčního čísla.
  Ostatní
  • Byl zapracován nový šifrovací certifikát Celní správy sloužící pro elektronické odeslání výkazů Intrastat.
  • Na tiskové sestavě Zálohová faktura v cizí měně se již zobrazuje DIČ i v případě, že na dokladu není vyčísleno DPH.
  • POHODA E1: Již se nezobrazuje chybové hlášení při nastavování automatických úloh pro XML komunikaci.
  • Již je možné použít více čteček čárových kódů na jednom PC.

  Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2011, rel. 9801 ze dne 19. 5. 2011:


  Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
  Byly zapracovány změny týkající se režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 
  • Do formuláře agendy byly pro typ výpisu Odběratel přidány nová pole pro součet základu daně v základní, snížené a nulové sazbě, pro typ výpisu Dodavatel se jedná o součet základu daně v nulové sazbě.
  • Tyto údaje Vám pomohou při kontrole řádků v přiznání DPH. Hodnota celkového základu daně u typu výpisu Dodavatel musí souhlasit s řádkem 25 daňového přiznání a u typu výpisu Odběratel musí hodnota základu daně v základní sazbě souhlasit s řádkem 10 a ve snížené sazbě s řádkem 11 daňového přiznání. Pokud částky nesouhlasí, postupujte dle nápovědy uvedené v agendě Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti (F1) nebo dle tohoto FAQ.
  • Při elektronickém odeslání se vloží do vytvářeného XML souboru v položce „roz_pl_j“ místo zkratky měrné jednotky celý text, tj. kilogram, gram nebo kus.
  • Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je možné sestavit i v režimu pobočkového zpracování dat na Centrále, resp. Účetní.
  • Na záložku Položky agendy Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti vstupují všechny položky, které mají uvedené požadované členění DPH s vyplněným kódem předmětu plnění. Částka základu daně je zobrazena v nezaokrouhlené hodnotě. Do vytvářeného souboru XML se položky sdružují dle čísla dokladu a kódu předmětu plnění a teprve poté dojde k zaokrouhlení na celé Kč matematicky.
  • Sdružené položky je možné zkontrolovat na nově přidané tiskové sestavě Výpis z evidence pro daňové účely.
  Fakturace
  • Do položek vydané objednávky se vloží nákupní cena i v případě, že je objednávka vytvořena přenosem z přijaté objednávky.
  • Při přenosu výdejky do vydané faktury se přenáší i údaje z pole Číslo objednávky a Datum objednávky.
  • Skladovou položku je možné převést do vydané zálohové faktury v případě, že není dostatečné množství na skladě.
  Sklady
  • Koeficient měrné jednotky v agendě Zásoby je možné zadat i v hodnotě 0.
  • V ekonomické řadě POHODA E1 je již možné provést automatické objednání zásob.
  Ostatní
  • Při exportu poštovních podacích archů do CSV formátu se ponechává v souboru i diakritika.
  • XML - bylo opraveno vkládání ExtId do záznamu adresy.