Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > FILIP > Popis programu FILIP

Popis programu FILIP

Základní ovládání a koncepce produktu vychází z oblíbeného ekonomicko-informačního systému POHODA. Rozsáhlé možnosti a propracované vlastnosti tohoto systému jsou základem i domácího účetnictví FILIP.

Na rozdíl od jiných produktů tohoto typu na našem trhu není FILIP pouze účetnictví, ale komplexní evidence všeho, co lze a co si přejete evidovat. Zahrnuje v sobě i agendy, které jsou jinde k dostání jako samostatné programy, např. evidence portfolií cenných papírů se sledováním výnosnosti nebo katalogy sbírek libovolného druhu.

V domácím účetnictví FILIP lze vést prakticky neomezený počet účetnictví. Kromě vlastní domácnosti v něm můžete například vést odděleně domácnost rodiny dětí nebo rodičů, kteří žijí v samostatném bytě rodinného domu. Dále je možné oddělit určitá časová období do samostatných databází nebo založit samostatné účetnictví pro nějaký významný projekt, např. stavbu domu.

Účetnictví - přehled v pohledávkách a závazcích

Příjmy a výdaje zapisujete přímo do peněžního deníku. Narozdíl od daňové evidence však máte naprostou volnost ve způsobu jeho vedení. Číslování dokladů není povinné. U bankovních výpisů je však vhodné pro lepší orientaci.

Členění příjmů a výdajů není povinné. Pokud se pro členění rozhodnete, můžete si je nastavit podle svých požadavků - jednoúrovňové nebo podrobné dvouúrovňové. Příjmy a výdaje lze členit také podle členů domácnosti nebo vlastních kategorií. Jednotlivé záznamy je možné rozúčtovat na více řádků, takže např. nákup v hypermarketu jednoduše rozdělíte na více položek podle požadovaného členění nebo kategorie.

FILIP podporuje vedení pohledávek a závazků nejen v české, ale také v cizí měně, a to jak při jejich zadávání, tak likvidaci, včetně vyčíslení a sledování kurzových rozdílů a automatického načítání kurzových lístků.

FILIP: Pohled do penežního deníku, na pozadí otevřené další agendy

Pořádek ve financích a smlouvách, sledování portfolií

Můžete získat přehled o financích členů domácnosti, od hotovosti přes bankovní účty s přiřazenými platebními kartami až po finanční majetek investiční povahy, jako jsou stavební spoření, kapitálové životní pojistky a penzijní připojištění. Jistě máte vše pečlivě srovnáno v šanonu ve skříni, ale teprve počítačová evidence vám umožní rychle získat potřebné souhrnné informace.

Na jednom místě můžete mít také základní fakta o smlouvách uzavřených na jednotlivé členy domácnosti, včetně termínů, plateb a splátkových kalendářů. Předmět smlouvy není omezen, smlouvy se mohou týkat různých pojištění, hypoték, půjček, nájemného, leasingu, odběru elektřiny či plynu atd.

Do celkového přehledu finančního majetku daného člena domácnosti vstupují i informace z evidence portofolií investic. Portfolií lze do programu zavést libovolný počet. Evidence jde až na úroveň jednotlivých nákupů a prodejů akcií s okamžitou statistikou obchodování. Vyhodnocení výnosnosti je k dispozici také ve formě řady tiskových sestav a grafů.

Evidence majetku a sbírek

Domácí účetnictví FILIP může být vaší centrální evidencí majetku různého typu:

  • nemovitosti (pozemky i stavby) - včetně podstatných údajů z listu vlastnictví, a tedy i podkladů pro přiznání k dani z nemovitostí,
  • auta, motocykly a další dopravní prostředky - s informacemi o údržbě jednotlivých vozidel a s návazností na knihu jízd a evidenci spotřeby pohonných hmot,
  • movitý majetek,
  • sbírky - katalogy libovolných sbírek, např. obrazů, knih, videokazet a audio nosičů (včetně jednotlivých skladeb na albech ve sbírce) - tato evidence umožňuje také sledovat, komu a kdy jste něco půjčili.

Energie pod kontrolou

Sledování spotřeby elektřiny, vody a plynu je další z mnoha propracovaných funkcí programu. U elektřiny se např. vyplatí v případě, že máte roční limit odběru v nízké sazbě. Po obdržení vyúčtování můžete fakturu porovnat se svou přesnou evidencí a v případě nesrovnalostí vyúčtování reklamovat.

Přesnost vaší evidenci dodá také agenda se sazbami DPH. FILIP obsahuje seznam základních i snížených sazeb používaných od 1. 1. 1995. Případné nové sazby si do tohoto programu můžete jednoduše zavést.

FILIP: Základní nastavení pro sledování výdajů na energie

Další agendy

Všechny obtížně zapamatovatelné údaje členů domácnosti, jako jsou narozeniny, jmeniny, čísla osobních dokladů, telefonní čísla a v neposlední řadě přístupová hesla, lze zavést do tzv. osobní centrály. V této agendě jsou také k dispozici souhrnné přehledy financí a majetku. Dále jsou v programu k dispozici agendy pro zaznamenávání úkolů, poznámek či kalendářních termínů. Nechybí ani komfortní adresář s možností sledování událostí, správy dokumentů a přenosu adres do aplikace Microsoft Outlook.