MICROSOFT SQL Server

Produkty POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a Business Intelligence Lite potřebují pro svůj provoz SQL server, pro zabezpečení plynulého provozu systému při větším datovém zatížení.

Díky partnerství se společností Microsoft můžeme svým zákazníkům nabízet SQL Server za zvýhodněnou cenu. Runtime licence jsou určené výhradně pro provoz produktů STORMWARE Office.

Více informací o serveru