Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > XML komunikace > Pro vyvojare > Výpočet částky na položce dokladu

Výpočet částky na položce dokladu

Při XML importu dokladu provede program POHODA kontrolní přepočet částek na položce dokladu.
Pokud vstupní částky na položce dokladu neodpovídají výpočtu zdola/shora, budou upraveny dle programu POHODA.

Od verze POHODA 10 800 je nutné ve vstupním XML dokumentu uvádět vždy jednotkovou cenu , element <unitPrice>.
Pokud nebude vstupní XML dokument obsahovat jednotkovou cenu, element <unitPrice> , bude na položce dokladu nastavena částka 0.
Ostatní údaje jako je částka bez DPH, element <price> a částka DPH, element <priceVAT> jsou nepovinné.

Výpočet částky na položce dokladu je proveden z hodnot

 • jednotková cena, element <unitPrice>
 • příznak s/bez DPH, element <payVAT>
 • výše sazby DPH, element <rateVAT>

Výpočet částky DPH na položce dokladu lze provést podle §37 zákona o dani z přidané hodnoty dvěma způsoby.

 • Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH - daná částka se vynásobí procentní sazbou.
 • Výpočet shora - základem daně je cena včetně DPH - částka se vynásobí koeficientem (např. 21/121), zaokrouhlený na čtyři desetinná místa.

XML komunikace - definice výpočtu částky na položce dokladu (zdola / shora)

Při zpracování XML komunikace rozhoduje o typu výpočtu částky na položce dokladu element <payVAT> , který určuje nastavení jednotkové ceny s/bez DPH.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "false", bude proveden typ výpočtu zdola.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "true", bude proveden typ výpočtu shora.

XML komunikace - definice sazby DPH na položce dokladu

O výši sazby DPH na položce dokladu rozhoduje element <rateVAT>.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "high", bude nastavena základní sazba DPH (aktuálně 21%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "low", bude nastavena snížená sazba DPH (aktálně 15%).
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "none", bude nastavena 0% sazba DPH.

XML komunikace - zadání vlastní částky DPH na položce dokladu

Potřebujete-li zadat na položce dokladu vlastní vypočítanou částku DPH, která neodpovídá výpočtu zdola/ shora (např. vlivem zaokrouhlení), musíte ve vstupním XML dokumentu uvést na položce dokladu všechny tři údaje: jednotkovou cenu, cenu bez DPH a částku DPH. Do elementu <priceVAT> zadáte vlastní hodnotu částky DPH. Dále je nutné upravit nastavení programu POHODA. V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte Toleranci výpočtu DPH.

Ukázka nastavení tolerance výpočtu DPH v programu POHODA


Při takovémto nastavení vstupního XML dokumentu a programu POHODA, bude provedena kontrola výpočtu částek na položce dokladu.
Výsledná částka DPH na položce dokladu bude nastavena:
 • pokud zadaná částka DPH na položce dokladu je v rozsahu nastavené tolerance výpočtu DPH, bude použita částka DPH z XML
 • pokud zadaná částka DPH na položce dokladu není v rozsahu nastavené tolerance výpočtu DPH, bude použita vypočítání částka DPH z programu Pohoda.

XML komunikace - vzorové příklady

 • Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH - daná částka se vynásobí procentní sazbou.

  Příklad 1)
  Cena kuchyňské linky (bez DPH) je 100 000 Kč (sazba 21 %).

  DPH = 100 000 * 0,21 = 21 000 Kč
  Cena s DPH = 100 000 + 21 000 = 121 000 Kč.

  Vzorový příklad XML

  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad č.1</inv:text>
    <inv:note>Cena kuchyňské linky (bez DPH) je 100 000 Kč (sazba 21 %).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>false</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>high</inv:rateVAT>
    <inv:homeCurrency>
      <typ:unitPrice>100000</typ:unitPrice>
      <typ:price>100000</typ:price>
      <typ:priceVAT>21000</typ:priceVAT>
    </inv:homeCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu Pohoda


  Příklad 2)
  Cena léku (bez DPH) je 1000 Kč (sazba 15 %).

  DPH = 1000 * 0,15 = 150 Kč
  Cena s DPH = 1000 + 150 = 1 150 Kč.

  Vzorový příklad XML

  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad č.2</inv:text>
    <inv:note>Cena léku (bez DPH) je 1000 Kč (sazba 15 %).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>false</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>low</inv:rateVAT>
    <inv:homeCurrency>
      <typ:unitPrice>1000</typ:unitPrice>
      <typ:price>1000</typ:price>
      <typ:priceVAT>150</typ:priceVAT>
    </inv:homeCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu Pohoda • Výpočet shora - základem daně je cena včetně DPH - částka se vynásobí koeficientem.

  Koeficient k DPH se vytvoří výpočtem:
  Aktuální sazba DPH / (100 + aktuální sazba DPH)

  Sazba 21 %
  21 : 121 = 0,17355...
  Koeficient se zaokrouhluje vždy na 4 desetinná místa.
  Koeficient k sazbě 21 %. = 0,1736

  Sazba 15 %
  15 : 115 = 0,13043....
  Koeficient se zaokrouhluje vždy na 4 desetinná místa.
  Koeficient k sazbě 15 % = 0,1304


  Příklad 3)
  Cena kuchyňské linky (včetně DPH) je 121 000 Kč (sazba 21 %).

  DPH = 121 000 * 0,1736 = 21 005,6 Kč.
  Cena bez DPH = 121 000 - 21 005,6 = 99 994,4 Kč.

  Vzorový příklad XML

  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad č.3</inv:text>
    <inv:note>Cena kuchyňské linky (včetně DPH) je 121 000 Kč (sazba 21 %).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>true</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>high</inv:rateVAT>
    <inv:homeCurrency>
      <typ:unitPrice>121000</typ:unitPrice>
      <typ:price>99994.40</typ:price>
      <typ:priceVAT>21005.60</typ:priceVAT>
    </inv:homeCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu Pohoda


  Příklad 4)
  Cena léku (včetně DPH) je 1 150 Kč (sazba 15 %).

  DPH = 1 150 * 0,1304 = 149,96 Kč.
  Cena bez DPH = 1 150 - 149,96 = 1 000,04 Kč.

  Vzorový příklad XML

  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad č.4</inv:text>
    <inv:note>Cena léku (včetně DPH) je 1 150 Kč (sazba 15 %).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>true</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>low</inv:rateVAT>
    <inv:homeCurrency>
      <typ:unitPrice>1150</typ:unitPrice>
      <typ:price>1000.04</typ:price>
      <typ:priceVAT>149.96</typ:priceVAT>
    </inv:homeCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu Pohoda


 • Zadání vlastní částky DPH na položce dokladu
  Upozornění:
  • je nutné nastavit Toleranci výpočtu DPH v Globálním nastavení programu Pohoda sekce Daně.
  • vstupní XML dokument musí obsahovat všechny tři elementy <unitPrice>, <price>, <priceVAT>

  Příklad 5)
  Cena léku (včetně DPH) je 1 150 Kč (sazba 15 %).

  DPH vypočítaná programem POHODA = 1 150 * 0,1304 = 149,96 Kč.
  DPH zadané v XML = 148,12
  Cena bez DPH = 1 150 - 149,96 = 1 000,04 Kč.

  Vzorový příklad XML

  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad č.4</inv:text>
    <inv:note>Cena léku (včetně DPH) je 1 150 Kč (sazba 15 %).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>true</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>low</inv:rateVAT>
    <inv:homeCurrency>
      <typ:unitPrice>1150</typ:unitPrice>
      <typ:price>1000.04</typ:price>
      <typ:priceVAT>148.12</typ:priceVAT>
    </inv:homeCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu Pohoda


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288345 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout