Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Registrace DPH v EU

XML komunikace - registrace DPH v EU

Potřebujete-li v programu POHODA vytvořit doklad v registraci DPH v EU, respektive jste plátci daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a potřebujete na dokladech vyčíslovat zahraniční DPH, musíte v programu POHODA zapnout Historické sazby DPH a Registrace DPH v EU.

 • Historické sazby DPH umožní zadat vlastní procentuální hodnotu sazby DPH.
 • Registrace DPH v EU umožní registrovat DPH v EU dle DIČ zákazníka včetně aktuálně platných sazeb DPH jeho země.

Nastavení programu POHODA pro registrace DPH v EU

V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte volby "Nabízet historické sazby DPH" a "Registrace DPH v EU".


Zatržením volby se zpřístupní v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agenda Registrace DPH v EU, sloužící k evidenci států Evropské unie, ve kterých je účetní jednotka registrována k DPH. Zaevidováním registrace je pak možné vytvářet doklady v režimu registrace DPH v EU, tj. určovat jakého členského státu se doklad týká a tedy jaká zahraniční sazba DPH má být v dokladu použita.


Nastavení XML dokladu v režimu Registrace DPH v EU

Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "Registrace DPH v EU", element <regVATinEU>.
Na položce dokladu zadáte sazbu DPH a % hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy <rateVAT> a <percentVAT>.

Nastavení příznaku registrace DPH v EU dle elementu <regVATinEU>
V hlavičce XML dokumentu uvedete element <regVATinEU>, který se odkazuje na vytvořenou Registraci DPH v EU v programu POHODA pomocí podelementu <typ:id> nebo <typ:ids>.

 • <typ:id> odkazuje na ID záznamu v agendě "Registrace DPH v EU" v databázi programu POHODA.
 • <typ:ids> odkazuje na registrované DIČ v agendě "Registrace DPH v EU" v programu POHODA.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu <rateVAT>
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu <percentVAT>
 • Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.

Poznámka:
Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat na dokladu příznak "Registrace DPH v EU" nebo se tento příznak nebude shodovat s nastavením programu POHODA, bude v programu POHODA vytvořen standardní dokladu bez režimu registrace DPH v EU.


XML komunikace - vzorové příklady

 • Doklad v registraci DPH na Slovensku.
  Sazba 20% DPH na položce dokladu. Doklad v cizí měně
  (Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).

  Příklad)
  Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20 %).

  DPH = 100 * 0,2 = 20 EUR
  Cena s DPH = 100 + 20 = 120 EUR.

  Vzorový příklad XML.

  <inv:invoiceHeader>
    <inv:invoiceType>issuedInvoice</inv:invoiceType>
    <inv:date>2015-01-14</inv:date>
    <inv:text>Import XML, doklad v registraci DPH na Slovensko.</inv:text>
    <inv:regVATinEU>
      <typ:ids>SK1234567890</typ:ids>
    </inv:regVATinEU>
  </inv:invoiceHeader>
  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad.</inv:text>
    <inv:note>Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20%).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>false</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>historyHigh</inv:rateVAT>
    <inv:percentVAT>20</inv:percentVAT>
    <inv:foreignCurrency>
      <typ:unitPrice>100</typ:unitPrice>
      <typ:price>100</typ:price>
      <typ:priceVAT>20</typ:priceVAT>
    </inv:foreignCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu POHODA


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288522 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout