Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

DPH v režimu MOSS

XML komunikace - zvláštní režim MOSS (Mini One Stop Shop).

Potřebujete-li vytvořit v programu POHODA doklad ve zvláštním režimu MOSS, musíte v programu POHODA zapnout Historické sazby DPH a Mini One Stop Shop (MOSS).

 • Historické sazby DPH umožní zadat vlastní procentuální hodnotu sazby DPH.
 • Mini One Stop Shop (MOSS) umožní registrovat speciální režim MOSS dle kódu země včetně aktuálně platných sazeb DPH.

Nastavení programu POHODA pro zvláštní MOSS

V agendě Globální nastavení sekce Daně nastavíte volby "Nabízet historické sazby DPH" a "Mini One Stop Shop (MOSS)".


Zatržením volby se zpřístupní v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agenda Sazby DPH v EU, která slouží k evidenci států spotřeby Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené služby. Po vyplnění těchto záznamů je pak možné vytvářet doklady ve zvláštním režimu MOSS, tj. určovat, jakého státu spotřeby se služba týká a jaká zahraniční sazba DPH má být v dokladu použita.


Nastavení XML dokladu ve zvláštním režimu MOSS

 • Vstupní XML dokument musí obsahovat příznak "zvláštní režim MOSS", element <MOSS>.
 • Na dokladu v režimu MOSS je možné nastavit důkazní prostředky (např. bankovní informace nebo fakturační adresa zákazníka), které jste použili ke stanovení místa plnění, element <evidentiaryResourcesMOSS>.
 • Na položce dokladu v režimu MOSS je možné nastavit druh poskytnuté služby, která slouží jako podklad pro přiznání DPH MOSS, element <typeServiceMOSS>.
 • Na položce dokladu zadáte sazbu DPH a % hodnotu sazby DPH pomocí historických sazeb DPH, elementy <rateVAT> a <percentVAT>.

Nastavení příznaku režim MOSS na dokladu
V hlavičce XML dokumentu uvedete element <MOSS>, který se odkazuje na vytvořenou speciální registraci DPH v EU, v režimu MOSS v programu POHODA pomocí podelementu <typ:ids>.

 • <typ:ids> odkazuje na registrovaný kód země v agendě "Sazby DPH v EU" v programu POHODA.

Nastavení důkazních prostředků na dokladu
V hlavičky XML dokumentu uvedete element <evidentiaryResourcesMOSS>, který se pomocí podelementu <typ:ids> odkazuje na seznam "Důkazní prostředky dokladu" v režimu MOSS v programu POHODA.

 • <typ:ids> odkazuje na důkazní prostředek v režimu MOSS v programu POHODA.

Nastavení druhu poskytnuté služby na položce dokladu
Na položce dokladu v XML dokumentu uvedete element <typeServiceMOSS>, který se pomocí podelementu <typ:ids> odkazuje na seznam "Druh poskytnutých služeb" v režimu MOSS v programu POHODA.

 • <typ:ids> odkazuje na druh poskytnuté služby v režimu MOSS v programu POHODA.

Nastavení historické sazby DPH dle elementu <rateVAT>
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyHigh", bude nastavena historická základní sazba DPH.
 • Pokud bude nastaven na hodnotu "historyLow", bude nastavena historická snížená sazba DPH.

Nastavení % hodnoty historické sazby DPH dle elementu <percentVAT>
 • Pokud bude element uveden, nastavte číselnou hodnotu sazby DPH v rozsahu 0 - 100%. Tato sazba bude použita na položce dokladu.

Poznámka:
Pokud vstupní XML dokument nebude obsahovat příznak "zvláštní režim MOSS", element <MOSS> , bude v programu POHODA vytvořen standardní dokladu bez příznaku režimu MOSS.


XML komunikace - vzorové příklady

 • Doklad v speciálním režimu registrace DPH na Slovensku, režim MOSS.
  Sazba 20% DPH na položce dokladu. Doklad v cizí měně.
  (Výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH).

  Příklad)
  Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20 %).

  DPH = 100 * 0,2 = 20 EUR
  Cena s DPH = 100 + 20 = 120 EUR.

  Vzorový příklad XML.

  <inv:invoiceHeader>
    <inv:invoiceType>issuedInvoice</inv:invoiceType>
    <inv:date>2015-01-14</inv:date>
    <inv:text>Import XML, doklad v speciálním režimu registrace DPH na Slovensko, režim MOSS.</inv:text>
    <inv:MOSS>
      <typ:ids>SK</typ:ids>
    </inv:MOSS>
  </inv:invoiceHeader>
  <inv:invoiceItem>
    <inv:text>Vzorový příklad.</inv:text>
    <inv:note>Cena léku (bez DPH) je 100 EUR (sazba 20%).</inv:note>
    <inv:quantity>1</inv:quantity>
    <inv:payVAT>false</inv:payVAT>
    <inv:rateVAT>historyHigh</inv:rateVAT>
    <inv:percentVAT>20</inv:percentVAT>
    <inv:foreignCurrency>
      <typ:unitPrice>100</typ:unitPrice>
      <typ:price>100</typ:price>
      <typ:priceVAT>20</typ:priceVAT>
    </inv:foreignCurrency>
  </inv:invoiceItem>

  Stáhnout »

  Ukázka importu XML do programu POHODA


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288428 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout