Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Historie změn

Upozornění: XML komunikace verze 1.x není od verze programu POHODA Květen 2013, release 10400 podporována. Doporučujeme všem uživatelům zvážit přechod na novější verzi 2.x.

POHODA rel. 11 500 (leden 2016)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace import/export dat v agendě "Výdejky" byla rozšířena o přenos pole "Dopravce".
XML komunikace import/export dat v agendě "Prodejky" byl rozšířen o přenos parametru „Kasa“.
Změna
XML import dokladu se skladovou položkou. Pokud nemá zásoba potřebný stav na skladě, bude do XML response doplněna informace: "název položky, kód a členění skladu" pro identidikaci zásoby.
XML komunikace - upraveno XSD schéma pro individuální ceny z agendy Adresář. Upraven element extId a currency.
XML komunikace - upravena transformační šablona pro uživatelský export do XML (export-import.xsl) .
Oprava
XML komunikace - opraven import dokladu v cizí měně, která nemá přepočet na koruny ku 1Kč, ale např. ku 100Kč (např. měna HUF).
XML komunikace - opraven import dokladu. Pokud není ve vstupním XML dokladu uveden datum dokladu, pak se do databáze účetní jednotky správně nastaví do datumových polí (Datum, Datum účetního případu, Datum splatnosti, Datum zdanitelného plnění) hodnota "datum".
XML komunikace - import dokladu. Varování v response souboru ohledně Intrastatu. Pokud není v účetní jednotce zapnutý Intrastat a vstupní XML neobsahuje údaje pro Intrastat, pak se nebude do XML response nevytvářet warning.
XML komunikace - opraven import převodky. Opraveno nastavení čísla dokladu a firmy v agendě Pohyby.
XML import dokladu do agendy "Výroba". Opraven XML import výrobního listu, kdy při jeho následné editaci došlo k pádu programu Pohoda
Kliknutím na jednotlivé verze zobrazíte historii novinek,změn a úprav XML komunikace v programu POHODA.
 • Update ver. 11 404

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML komunikace pro agendu „Formy úhrady“ byla rozšířena o export dat do XML ve verzi 2.0 Agenda byla rozšířena o uživatelský export dat do XML. Vytvořeno nové xsd schéma payment.xsd
  XML komunikace pro agendu "Číselné řady" byla rozšířena o export dat do XML ve verzi 2.0 Agenda byla rozšířena o uživatelský export dat do XML.
 • Update ver. 11 403

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML komunikace import/export dat v agendách Vydané faktury, Prodejky a Pokladní doklady byla rozšířena o blok <EET>. Nový blok EET umožňuje definovat stav dokladu vůči EET a detailní informace EET na dokladu.Bližší informace na odkaze XML a EET
 • Update ver. 11 401

 • Popis změn XML komunikace
  Oprava
  XML komunikace - opraven import Výdejky se zásobou, která eviduje výrobní čísla. Bylo opraveno vytvoření více položek dokladu než je uvedeno ve vstupním XML.
  XML komunikace - opraven export zásob typu "komplet" z agendy Zásoby. U zásoby typu "komplet" se opět exportuje celkový stav položky na skladě, element <stk:count> v části <stk:stockDetail>.
  XML komunikace - opraven import dokladu typu Převodka. Po importu dokladu se v agendě Pohyby na vytvořeném pohybu nastaví firma a číslo dokladu dle zdrojového dokladu.
  Změna
  Od verze 11 401 není nutné v programu POHODA v agendě Adresář nastavovat výchozí dodací adresu.

POHODA rel. 11 400 (říjen 2016)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace v agendě "Skupiny zásob" byla rozšířena o aktualizační import.
XML komunikace - import/export faktury byl rozšířen o přenos údajů pro Intrastat.
XML komunikace - kontrola účetního období ve vybrané účetní jednotce. Pokud bude ve vstupním XML dokumentu použit atribut "period" , pak se při zpracování XML komunikace v programu Pohoda nejdříve provede kontrola, zda je účetní jednotka přepnutá v daném období, které je nastaveno ve vstupním XML dokumentu. Pokud ano, XML komunikace bude provedena. Pokud ne, XML komunikace bude ukončena.
XML tisk do PDF byl rozšířen o možnost nastavení cesty a názvu PDF souboru.
XML komunikace - import Převodky rozšířen o možnost importu v režimu "Odložený datum příjmu". Nově je možné při importu převodky nastavit prázdnou hodnotu do pole "Datum příjmu".
XML komunikace - import Převodky. Nově je možné na položce převodky nastavit pole "Členění" a "Poznámka".
XML komunikace - aktualizační import Zásoby. Nově je možné provádět aktualizace cizích názvů zásoby na záložce Doplňkové údaje (pouze Pohoda E1).
XML komunikace - export dokladů byl rozšířen o export příznaku "Storno". Jedná se o tyto agendy: Vydané/Přijaté faktury, Vydané/Přijaté zálohové faktury, Vydané/Přijaté Objednávky, Výdejky,Příjemky Prodejky, Pokladní doklad,Interní doklad.
Nová verze XML validatoru programu POHODA, verze 2.4
Změna
XML komunikace - XML import textu s odřádkováním. Při XML importu záznamu se nově zachová odřádkování, které je uvedeno ve vstupním XML. Při exportu do XML zůstane zachováno odřádkování nastavené v programu POHODA. Týká se polí, kde je možné zadat odřádkování pomocí (Shift + Enter). Konkrétně se jedná o tyto parametry: Poznámka, Interní poznámka, pole "Text" na dokladu, Stručný a Podrobný popis na Zásobě, pole "Popis" na Obejdnávce.
XML komunikace - aktualizační import zásoby, nastavení prázdné hodnoty pro PLU. Pokud vstupní XML obsahuje prázdný element pro parametr PLU, pak bude na zásobě v programu POHODA nastavena prázdná hodnota do pole "PLU".
XML komunikace - import zásoby s internetovým parametrem typu seznam. Při nastavení parametru typu seznam s výběrem položek seznamu, je nově možné nastavit položku seznamu parametru dle ID nebo IDS. Není nutné uvádět oba parametry současně.
XML komunikace - MSXML6.dll. Povoleno použití scriptu v XSLT transformaci.
XML komunikace - optimalizace exportu zásob. Optimalizace dotazu pro zjištění stavu (množství) zásob na položkách zásoby typu komplet,souprava,výrobek.
Oprava
XML komunikace - opraveno nastavení "Data zdanitelného plnění" na faktuře při importu dokladu přes XML, pukud vstupní XML dokument neobsahuje element "dateTax".
XML komunikace - aktualizační import zásoby. Opraveno nastavení výchozího obrázku na zásobě.
XML komunikace - aktualizační import zásoby, nastavení pořadí internetových parametrů. Pokud vstupní XML neobsahuje hodnotu pro nastavení "Pořadí" internetového parametru, pak bude internetový parametr zařazen na konec jako poslední.
XML komunikace - export dat z agendy Internetové kategorie. Opraveno vytvoření nevalidního XML doklumentu.
XML komunikace - export dat z agendy Internetové kategorie a Zásoby. Opraven export přiřazených "Internetových parametrů" na záznamu.
XML komunikace - export Zákazky. Opraven filtr "LastChanges" pro výběr záznamů z programu POHODA.
XML komunikace - export zásoby. Opraven export zásoby, která obsahuje internetový parametr typu "Celé číslo".
XML komunikace - import přijaté faktury typu opravný daňový doklad. Opraveno nastavení pole "Datum KH DPH" na dokladu.
XML komunikace - import faktury s vazbou na objednávku. Opraveno nastavení členění DPH na Vydané faktuře, pokud je na Přijaté objednávce použita registrace DPH.
XML komunikace - import přijaté zálohové faktury. Opraveno nastavení "členění DPH" a "datum odpočtu" na dokladu.
XML komunikace - import/export dat do/z agendy Adresář. Opraven import/export "extID" na adrese.
XML komunikace - XML tisk z programu POHODA. Opraven XML tisk z agendy Zásoby.
XML komunikace - rozdělení výstupního souboru na částí. Opravena validace výstupního XML a transformace výstupního XML.
XML komunikace - export skladové položky na dokladu. Opraven export vazba skladové položky dokladu na šablonu v agendě Zásoby.
XML komunikace - import dokladu. Opraveno generování variabilního symbolu na dokladu, pokud vstupní XML doklad neobsahuje variabilní symbol a zároveň je v dané agendě rozeditovaný záznam.
 • Update ver. 11 302

 • Popis změn XML komunikace
  Oprava
  XML komunikace - import přijaté zálohové faktury. Opraveno nastavení "členění DPH" na dokladu.
  XML komunikace - opraven XML tisk z programu POHODA z agendy "Zásoby".
  XML komunikace - export dat z agendy "Zákazky". Opraveno použítí filtru "LastChanges" pro výběr dat z programu POHODA.
  XML komunikace - export internetové kategorie. Opraven export přiřazených internetovcýh parametrú ke kategorii.

POHODA rel. 11 300 (květen 2016)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace v programu POHODA byla rozšířena o export / import dat z/do agendy Inventurní seznamy“.
XML komunikace v programu POHODA byla rozšířena o import dat do agendy Číselné řady.
XML komunikace v programu POHODA byla rozšířena o export dat z agendy Bankovní účty.
XML komunikace v agendě Zásoby (import/export ) byla rozšířeno o přenos parametru Kontrola limitu pro režim přenesení daňové povinnosti na záložce "Zaúčtování".
XML komunikace z příkazové řádky – byla rozšířeno o automatické načtení kurzovního lístku.
XML komunikace - import zásoby, Import zásoby byl rozšířen o přenos parametru „PŘÍJEM a VÝDEJ - členění DPH“ na záložce "Zaúčtování".
XML komunikace – import / export adresy byl rozšířen o přenos parametrů „email, telefon, země“ na dodací adrese.
XML komunikace - validace XML dokumentu byla rozšířena. Při validaci XML dokumentu se zobrazuje více podrobností o chybách.
XML komunikace – export dat z agendy Vydané faktury byl rozšířen o přenos parametru "Datum expirace".
Změna
Od nové verze 11 300 je v programu POHODA podporováno pouze knihovna MSXML6.dll Program POHODA již nepodporuje knihovnu MSXML4.DLL
XML komunikace – import dokladu. Byla přidána kontrola přetečení číselné řady na dokladu.
XML komunikace - spuštění XML komunikace přes SOUBOR/DATOVÁ KOMUNIKACE/XML export/import byla upravena. Nově si programu POHODA pamatuje nastavení složek v průvodci XML komunikace dle přihlášeného uživatele.
Oprava
XML import vydané faktury s vazbou na objednávku. Opraveno nastavení příznaku Přeneseno na přijaté objednávce.
XML komunikace - aktualizační import zásob, aktualizace pole „EAN“. Opraveno kontrola duplicity zásoby dle EAN kódu.(Pouze Pohoda E1)
XML komunikace - import Internetových kategorií do programu POHODA. Opraven import nového záznamu.
XML komunikace - aktualizační import zásob. Opraveno chybné nastavení pole sleva na záložce „Sleva“ u zásoby typu Komplet.
XML komunikace - aktualizační import zásoby, aktualizace obrázku. Opraven vznik duplicitních obrázků.
XML komunikace - aktualizační import Adresy, změna bankovního účtu. Opraveno nastavení výchozího bankovního účtu na adrese.
XML komunikace - aktualizační import dat. Upraveno filtrování záznamu ve variantě Pohoda SQL, pokud filtr pro výběr dat obsahuje speciální znaky "%" , "_" , "[ ]" , "[^]".
XML komunikace - export uživatelských seznamů z programu POHODA E1. Opraven export dat i pod jiným uživatel než "Admin".
XML komunikace – opraven export zásob z programu POHODA, pokud byl použitý pro výběr dat uživatelský filtr.
XML komunikace - import skladové zásoby ve variantě PZD (účetní/klient). Opraven import zásoby do účetní jednotky typu Klient na sklad jehož vlastníkem Účetní.
XML komunikace - Import kontaktní osoby do agendy Adresář. Bylo opraveno nastavení pole "Firma" na kontaktní osobě.
XML komunikace – upraven import vyd./přij. faktury s vazbou na adresář. Nově se hodnoty pro „Předkontaci, Členění DPH, účet pro fakturaci a KVDPH“ načítají primárně z XML, pokud tam nebudou uvedeny, pak z adresy v programu POHODA a pokud nejsou na adrese, tak z uživ. Nastavení programu POHODA.
XML komunikace - opraven import faktury s vazbou na přijatou objednávku v cizí měně. Pokud je ve vstupním XML zadaná cena na vydané faktuře, je na vytvořeném dokladu použita cena z XML.
XML komunikace - import dokladu v cizí měně. Opraveno generování XML response. Nově již neobsahuje warning ohledně elementu homeCurrency.

POHODA rel. 11 200 (prosinec 2015)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace programu POHODA byla rozšířeno o export agendy „Cenové akce“.
XML komunikace (import / export) dat byla rozšířena o přenos parametrů „Datum KH DPH“ a „Ev. č. KH DPH“ pro kontrolní hlášení.
XML komunikace programu POHODA - agenda "Hotovostní pokladny" byla rozšířena o novou XML komunikace verze 2.0. Nová verze 2.0 je upravena a rozšířena pro přenos všech parametrů dané agendy.
XML komunikace programu POHODA byla rozšířena o likvidaci pohledávek/závazků do pokladny. Při XML importu pokladního dokladu je možné provést likvidaci Pohledávky/Závazku do hotovostní pokladny. Po provedení XML komunikace se vytvoří pokladní doklad, který se prováže s pohledávkou/závazkem a provede její/jeho likvidaci.
Změna
XML komunikace – bylo provedena změna chování programu POHODA při spuštění XML komunikace. Nově se při spuštění XML komunikace nekontroluje připojený hardware.
Oprava
XML komunikace – opraven import faktury s vazbou na přij. objednávku. Pokud není ve vstupním XML uvedena forma úhrady, pak se na VF nepřenesla forma úhrady z přij. objednávky.
XML komunikace – opraven XML tisk z agendy vyd./přij. nabídky a poptávky.
XML komunikace – opraven export zásob. Opraven export ceny u svázané zásoby a položek kompletů.
XML komunikace – opraven import skladových zásob, pokud byl v programu POHODA nastaven výběr skladů "Všechny sklady" - "Jeden sklad".
XML komunikace – opraven uživatelský export dat do XML z agendy Příjemky.
XML komunikace – opraveno zamrzání komunikace při XML tisku (nepodařilo se najít tiskárnu). Pokud se programu POHODA nepodaří při XML tisku najít vybranou tiskárnu, pak bude XML komunikace ukončena. Bude vytvořen XML response, který bude obsahovat Error s popisem chyby.
XML komunikace - oprava kontroly vkládání skladové položky do dokladu (práva na sklad). Oprava se týká kontroly přístupových práv v programu POHODA ve větvi: práva Firmy / práva na konkrétní sklad / větev "Operace".
 • Update ver. 11 103

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML tisk z programu POHODA byl rozšířen pro agendy Přijaté/Vydané Nabídky a Poptávky
  XML komunikace - import/export dokladu do/z agendy Převodky byl rozšířen a upraven o přenos parametrů "Datum" a "Čas" příjmu. Nově je možné zadat na převodce "Datum" a "Čas" výdeje i příjmu. Pokud bude zadán pouze "Datum" a "Čas" výdeje, bude "Datum" a "Čas" příjmu nastaven stejně.
  Oprava
  XML komunikace, import vazby na doklad Vydaná faktura -> Přijatá objednávka. Byl opraven přenos formy úhrady z přijaté objednávky do vydané faktury. Pokud není ve vstupním XML uvedena forma úhrady, tak se již správně na vydanou fakturu přenese forma úhrady z přijaté objednávky.
  XML komunikace - export zásob. Byl opraven export cen u svázaných zásob zásoby. Pokud zásoba obsahovala svázanou zásobu, pak docházelo u některých zásob k tomu, že se u nich neexportovala cena svázané zásoby.

POHODA rel. 11 100 (říjen 2015)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace - agenda Výdejky byla rozšířena o přenos parametru "Forma úhrady".
XML komunikace pro agendy Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury byla rozšířena o přenos parametru "Dopravce".
XML komunikace - filtr(záložka) na nově vytvořené záznamy. Po provedení XML komunikace přes program POHODA se automaticky otevře agenda XML log, kde jsou vyfiltrovány všechny záznamy XML komunikace, která byla aktuálně provedena v dané účetní jednotce.
XML komunikace (import/export) byla rozšířena pro novou agendu "Skupiny zásob".
XML komunikace - import faktury byl rozšířen o možnost vložení položky "Odpočet zálohy" (vazba na vydanou zálohovou fakturu). Vazba je provedena přes položku vydané faktury, která je definována pomocí elementu inv:invoiceAdvancePaymentItem. V tomto bloku musí být uveden podelement inv:sourceDocument, který bude odkazovat na číslo nebo ID vydané zálohové faktury.
Změna
XML komunikace - agenda Zásoby. Byl upraven import zásoby včetně údajů pro intrastat. Chování XML komunikace bylo sjednoceno s chováním formuláře v programu POHODA.
XML komunikace. Byla provedena optimalizace dotazu zjištujícího sklad při vkládání skladové položky do dokladu.
XML komunikace - agenda Zásoby. Byl upraven aktualizační import zásoby. Pokud je v programu POHODA nastaveno automatické přepočítání prodejní/nákupní ceny u cenové skupiny a vstupní XML dokument neobsahuje při aktualizaci ceny zásoby obě ceny (nákupní i prodejní), pak dojde po importu k přepočtu druhé ceny dle nastavení programu POHODA.
XML komunikace - export agendy Zásoby. Byla provedena optimalizace procesu exportu zásob z programu POHODA.
XML komunikace - importu dokladu s historickou sazbou na skladové položce dokladu. Pokud vstupní XML dokument obsahuje skladovou položku a má uvedenou jednotkovou cenu, pak se nově neprovádí kontrola jednotkové ceny uvedné v XML proti ceně zásoby v programu Pohoda. Pokud nebyly ceny shodné, pak se v předchozích verzích programu POHODA vkládala na položku dokladu sleva, která vyjadřovala rozdíl těchto dvou cen.
XML komunikace - upraven XML import/export po rozdělení agend "Nabídky a Poptávky" na "Vydané a Přijaté".
XML komunikace - rozšířením importu vydané faktury o možnost vložení položky "Odpočet zálohy" (vazba na vydanou zálohovou fakturu) byla provedena úprava definice elementu inv:invoiceAdvancePaymentItem. Tento blok je nově používán pro definici položek Ruční odpočet zálohy a Odpočet zálohy.
Oprava
XML komunikace - import dokladu obsahující skladovou položkou typu "Komplet". Opraveno nastavení ceny na hlavní položce Kompletu.
XML komunikace - import faktury v registraci DPH v EU. Nově je při importu dokladu v registraci DPH v EU kontrolováno nastavení vypočtu DPH v registraci DPH v EU v programu POHODA.
XML komunikace - opraven import obrázku na zásobě ve variantě SQL/E1.
XML komunikace - potlačen messagebox při XML importu dokladu, který byl způsoben výdejem zásoby pod minimální limit.
XML komunikace (import) - opraveno nastavení sazby DPH na skladové položce dokladu. Pokud vstupní XML dokument obsahuje doklad v cizí měně a skladovou položku a u této skladové položky není uvedena jednotková cena, ale je uvedena sazba DPH, pak se nově nastaví na této položce sazba DPH ze vstupního XML dokumentu a ne z programu POHODA.
XML komunikace(tisk dokladu na FM) - opraven XML import a tisk prodejky na FM přes příkazový řádek.

POHODA rel. 11 000 (květen 2015)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace - import/export Zásoby, element pro nastavení prodejní/nákupní byl rozšířen o příznak ceny s/bez DPH.Prodejní/nákupní cena zásoby se nově exportuje shodně dle nastavení v agendě zásoby.
XML komunikace - import zásoby, byl rozšířen import vazby na související a alternativní zboží zásoby. Nově je možné použít blok "actionType", kde se rozhodne o typu operace (new, update, delete).
XML komunikace - agenda Zakázky byla rozšířena a přenos údajů na záložce "Poznámky".
XML komunikace - agenda Adresář, aktualizační import agendy Adresář byl rozšířen o možnost aktualizovat hodnoty ve volitelných parametrech agendy
XML komunikace - tisk přes XML byl rozšířen o tisk na fiskální tiskárnu.
Oprava
XML import adresy - opraven import dodací adresy, příznak "výchozí dodací adresa".
XML komunikace - import adresy a následné objednávky. Byl opraven přenos pole "Kód země" na dodací adresu dokladu.
XML komunikace - opravena kontrola tolerance DPH při importu dokladu pomocí xml komunikace.
XML komunikace - opravena kontrola nastaveného DPH na položce dokladu v CM při importu dokladu pomocí xml komunikace.
 • Update rel. 10 905

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML komunikace import/export dokladů ve speciálním režimu MOSS byl rozšířen a přenos parametrů "Druh služby, Důkazní prostředky".
  XML komunikace - import/export agendy Zásoby byl rozšířen o přenos parametru "Druh služby", který je používán pro speciální režim MOSS.

POHODA rel. 10 900 (prosinec 2014)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace import/export dokladů byl rozšířen a přenos dokladu v režimu MOSS (Mini One Stop Shop). Jedná se o doklady v těchto agendách: Pokladna (pouze příjem), Nabídky, Přijaté objednávky, Výdejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady.
XML komunikace - export agendy Adresář byl rozšířen o přenos parametru "Obrat, Obrat2".
Změna
XML komunikace - upraven import příjemky,výdejky se skladovou položkou, která má definované výrobní číslo a množství > 1.
XML komunikace - upraven export údaje telefon na dodací adrese. Nově se exportuje pro tyto agendy: Objednávky, Nabídky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Příjemky, Ostatní pohledávky, Interní doklady.
XML komunikace - upraven export zásoby, která má přiřazenou internetovou kategorii "Všechny kategorie". Pokud nastavíme na skladové zásobě na záložce Internet v sekci "Kategorie" příznak "Všechny kategorie", bude příznak "Všechny kategorie" exportován do XML jako element idCategory s hodnotou "0".
XML komunikace - upraven import dokladu, nastavení množství na položce dokladu. Pokud nebude uvedeno ve vstupním XML dokumentu množství na položce dokladu, bude automaticky nastavena výchozí hodnota pro textové položky, množství = 0, pro skladové položky, množství = 1.
Oprava
XML komunikace - opraven export adresy obsahující externí identifikátor, element extId.
XML komunikace - opraven export "Dodavatelů zásoby" z agendy Zásoby ve variantě Pohoda E1.
XML komunikace - opraveno smazání zásoby v programu POHODA přes XML komunikaci, pokud je v programu POHODA nastaven Zámek.
 • Update ver. 10 802

 • Popis změn XML komunikace
  Změna
  XML komunikace - pokud se při aktualizačním XML importu zásoby mění cena na skladové kartě, provede se přepočet ceny i na zásobě typu "Souprava", která tuto položku obsahuje.
 • Update ver. 10 801

 • Popis změn XML komunikace
  Změna
  XML komunikace - pokud dojde při XML importu ke změně částek dokladu oproti zadaným částkám ve vstupním XML dokumentu, bude v XML response (odpovědi) vytvořeno upozornění "Warning" s popisem této změny.
  Oprava
  XML komunikace - opraven XML import dokladu typu Pokladní doklad a Interní doklad do účetní jednotky typu Daňová evidence. Pokud má vstupní XML dokumentu na položce dokladu uvedenou pouze jednotkovou cenu, dopočítá program Pohoda částku DPH této položky.

POHODA rel. 10 800 (říjen 2014)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace import/export - byla rozšířena pro agendu Sklady.
Uživatelský export XML - agenda Zakazky byla rozšířena o volbu výstupního formátu "Vytvořit XML pro import zpět do programu Pohoda".
XML komunikace - agenda Převod byla rozšířena o přenos údaje "Poznámka" na položce dokladu.
XML komunikace - agenda Příjemky byla rozšířena o položku dokladu typu "Vedlejší náklady".
XML komunikace - agenda Zakázky byla rozšířena o přenos údajů (Ostatní, Pozn).
Změna
XML komunikace - import dokladu(změna výpočtu částky textové položky dokladu).
XML komunikace - import/export dat bylo rozšířeno pole "Název firmy" z aktuálních 96 na 255 znaků.
XML komunikace - import XML za použití převodní XSLT šablony a vybrané volbě „Po zpracování soubor odstranit“. Nově se po zpracování XML komunikace odstraní oba vstupní soubory.
Oprava
XML komunikace - opraveno schéma list.xsd, drobné úpravy.
 • Update ver. 10 706

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML komunikace - import/export agendy uživatelské seznamy rozšířen o přenos parametru "Konstanty"(pouze Pohoda E1).
  Oprava
  XML komunikace - opraven import faktury s položkou "Ruční odpočet zálohy". Opraveno nastavení pole "K likvidaci".
  XML komunikace - opraven import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku, která má nastaven příznak "Rezervace".. Rezervovanou zásobu je možné vyskladnit i v případě, kdy množství v objednávce (např. 4 ks) je <= stav zásoby na skladě (např. 5 ks) a ten je zároveň <= stav zásoby v rezervaci (např. 10 ks).
 • Update ver. 10 704

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML komunikace - import/export dokladu vydána faktura byl rozšířen o přenos příznaku "Placeno přes terminál".
  Uživatelský XML export - agenda pokladní doklady. Doklad typu "Výdej" již přenáší údaj "kód předkontace" do elementu typ:ids na položce dokladu.
  Oprava
  XML komunikace - opraven import dokladu, přenos individuální ceny na doklad. Pokud je ve vstupním XML dokumentu uvedena jednotková cena nebo sleva, bude na doklad nastavena hodnota ze vstupního XML. Individuální ceny z programu Pohoda budou ignorovány.
  XML komunikace - opraven import vazby na doklad (Vydaná Faktura -> Přijatá objednávka). Opraveno nastavení pole "Objednáno, Rezervováno" na skladové kartě.
  XML komunikace - opraven import dokladu, kde skladová položka dokladu obsahuje svázanou položku. Opraveno nastavení DPH na svázané položce.
  XML komunikace - opraven import zásoby, kde nákupní cena zásoby je uvedena v cizí měně(pouze Pohoda E1).
  XML komunikace (Pohoda DE) - opraven import pokladního dokladu, nastavení sazba DPH na položce dokladu.
  XML komunikace - opraven import dokladu Prodejka. Opraveno nastavení cenové skupiny na dokladu při použití vazby adresy na Adresář programu Pohoda.
  Změna
  XML komunikace - aktualizační import do agendy (Adresář/Zásoby). Nově respektuje přístupová práva v programu Pohoda na editaci záznamu.
 • Update ver. 10 703

 • Popis změn XML komunikace
  Oprava
  XML komunikace - opraven import Adresy. Opraveno nastavení výchozí hodnoty pro pole "Forma úhrady, Tolerance splatnosti, Účet pro fakturaci, Odpovědná osoba" pokud nejsou nastaveny ve vstupním XML dokumentu.
  XML komunikace - opraven aktualizační import zásoby. Opraveno nastavení nákupní ceny zásoby, pokud aktualizujeme pouze nákupní cenu zásoby.
  XML komunikace - opraven import dokladu Převodka. Opraveno vytvoření položek převodky.
  Změna
  XML komunikace - smazání vstupních souborů při použití XSLT transformace. Při importu XML za použití převodní XSLT šablony a vybrané volbě „Po zpracování soubor odstranit“, se odstraní pouze transformovaný XML soubor. Původní vstupní soubor je ponechán a neodstraní se.
 • Update ver. 10 702

 • Popis změn XML komunikace
  Oprava
  XML komunikace - opraven import dokladu. Opraveno nastavení ceny na skladové položce dokladu.

POHODA rel. 10 700 (květen 2014)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace - agenda přijaté/vydané faktury rozšířena o přenos položky dokladu typu "Ruční odpočet zálohy".
XML komunikace - agenda Prodejky rozšířena o přenos parametru "Typ dokladu".
XML komunikace - import vazby na doklad pole "Mobil".Rozšířen import vazby na doklad z Objednávky do Faktury o přenos pole "Mobil".
Uživatelský export XML - přidána podpora transformace výstupního souboru dle šablony *.xslt
Změna
XML komunikace - optimalizace vícenásobného spuštění XML komunikace s parametrem přes příkazový řádek ve stejný čas.
XML komunikace - aktualizace popisu schéma invoice.xsd a response.xsd.
Uživatelský export XML - změna zápisu do agendy XMLlog do pole "Cíl".
XML komunikace - aktualizační import Zásoby. Při aktualizaci prodejní/nákupní ceny zásoby bude provedena kontrola nastavení parametru s/bez DPH na prodejní/nákupní ceně v programu Pohoda.
XML komunikace - import Pokladního dokladu. Přidána kontrola číselné řady dokladu dle vybrané hotovostní pokladny.
Uživatelský export XML - rozeditovaný záznam. Pokud je v agendě rozeditovaný nový záznam, nebude tento záznam zahrnut do uživatelského exportu XML z programu Pohoda.
XML komunikace - optimalizace importu dat do dokladových agend.
XML komunikace - změna validace výstupního XML dokumentu. Validace exportovaného XML se provede až po jeho uložení. Validace probíhá podle schéma response.xsd
Agenda XMLlog - optimalizace smazání záznamů v programu Pohoda v agendě XML log přes povel ZÁZNAM / EDITACE / SMAZAT VŠE. Nově proběhne smazání velkého množství záznamů během několika vteřin.
Oprava
XML komunikace - import dokladu v cizí měně. Opraveno načítání kurzu cizí měny z programu Pohoda. Pokud je v programu Pohoda nastaveno "Účtovat denním kurzem", bude kurz cizí měny načten dle datumu zdanitelného plnění dokladu.
XML komunikace - opraven import pokladního dokladu(bez položek) do valutové pokladny.
XML komunikace - opraven import faktury v cizí měně. Opraveno zaúčtování dokladu.
XML komunikace - opraven export zásob. Opraveno vytváření prázdných elementů pro čl.DPH a čl.KVDPH.
XML komunikace - import pokladního dokladu. Opraven výběr číselné řady dokladu.
XML komunikace - opraven import prázdného hodnoty do pole poznámka, poznámka2 na zásobě.

POHODA rel. 10 600 (leden 2014)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace - agenda Objednávky rozšířena o přenos parametru "Trvalý doklad" a "Vyřízeno".
XML komunikace - agenda Členění skladů rozšířena o přenos parametru "Nabízet dynamickými záložkami".
XML komunikace - agenda Výdejky rozšířena o přenos pole "Telefon" z dodací adresy dokladu.
XML komunikace - agenda Výroba rozšířena o přenos pole "Expirace" a "Poznámka" na položkách výrobku.
XML komunikace - agenda Adresář, export individuálních cen rozšířen o přenos parametru "Měna".
Uživatelský export XML přidán do agendy "Kategorie int. obchodu" a "Ostatní závazky".
Změna
XML komunikace - optimalizace exportu zásob v případě použití Internetových parametrů typu "Seznam" na zásobě, které mají tisíce položek seznamu.
XML komunikace - optimalizace importu dat do agendy Zásoby.
XML import dokladu - kontrola platnosti vybrané číselné řady na dokladu dle datumu vystavení dokladu. Pokud vybraná číselná řada není platná v daném roce, nebude tato číselná řada použita pro daný doklad.
XML export agendy Banka - položky dokladu se nově generují do elementu bankItem.
XML export agendy Banka - pokud je částka dokladu bez zaokrouhlení, bude se do elementu typ:priceRound generovat hodnota "0".
Oprava
XML komunikace agenda Zásoby - oprava importu zásoby, načtení prodejní a nákupní ceny s/bez DPH. Vstupní XML dokument obsahuje vždy cenu bez DPH.
XML komunikace - oprava spuštění XML komunikace přes automatickou úlohu programu Pohoda v agendě NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY ve variantě Pohoda E1.
XML komunikace agenda Adresář - opraven aktualizační import adresy, pokud je přidávána dodací adresa ke kontaktní adrese.
Uživatelský export XML - opravena kontrola přístupových práv na XML komunikaci.

POHODA rel. 10 500 (říjen 2013)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace rozšířena o import agendy "Kategorie internetového obchodu".
XML komunikace v agendách (Zásoby, Adresář, Objednávky) rozšířena o možnost smazání záznamu.
XML komunikace - export dat z programu POHODA rozšířen o možnost rozdělení výstupního XML souboru na části. Nově je možné nastavit limit počtu záznamů na 1 výstupní XML soubor a tím rozdělit výstupní data do několika souborů.
XML komunikace - agenda "Adresář", rozšířena o přenos údajů (ICQ, Skype, GPS) na adrese.
XML komunikace - agenda VYDANÉ FAKTURY, opravný daňový doklad byl rozšířen o parametr "Uplatnění DPH".
XML komunikace - dokladové agendy, které obsahují pole "mobil" v adrese dokladu, byly rozšířeny o element mobilPhone.
Změna
XML komunikace - úprava metody formátování výstupního XML souboru. Nově proběhne rychleji přeformátování výstupní XML dokumentu.
XML komunikace - úprava definice pole "popis" u obrázků, svázaných souborů a svázaných odkazů na Zásobě. Nově je toto pole povinné. Pokud nebude zadáno nebo nebude unikátní, bude programem Pohoda automaticky vygenerován výchozí text.
XSD schema - upraven popis elementu "payVat" na položce dokladu (faktura, objednávka, pokladní doklad, prodejka, interní doklad, příjemka, výdejka).
Oprava
XML export - opraven export zásoby, ID Výrobního čísla. Nově se správně vyplňuje ID výrobního čísla v elementu stk:serialNumberItem.
XML import - agenda "Zásoby", opraven přenos cizího název zásoby.
XML import - opraven přenos pole "text" na dokladu v agendě "Výroba".
XML import dokladu - opraven přenos pole "Telefon" a "E-mail" na dodací adrese dokladu.
XML komunikace - opraveno generování odpovědi response XML. Přidána kontrola pro možnost vytvoření XML response souboru.
XML komunikace - optimalizace zpracování XML (uvolňování paměti po zpracování XML komunikace).
XML import - opraven import do agendy "Členění skladů". Opraveno nasavení příznaku "označení nových záznamů" v agendě.
XML tisk přes příkazovou řádku - opraveno padání programu POHODA.
Uživatelský export XML - opraven export agendy "Nabídky" pro import zpět do programu POHODA.
Uživatelský export XML - opraven export agendy "Zásoby" ,příznak pro výchozí obrázek zásoby.

POHODA rel. 10 400 (květen 2013)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace rozšířena o export agendy Banka. Přidáno schéma bank.xsd
XML komunikace rozšířena o export agendy Účetní deník (PÚ). Přidáno schéma accountancy.xsd
XML komunikace rozšířena o možnost tisku dokladu z programu POHODA. Přidáno schéma print.xsd
XML komunikace rozšířena o možnost uživatelského exportu dat do XML. Nově je možné přes uživatelského průvodce programu POHODA exportovat vybraná data agendy do XML souboru.
XML import - při přenosu kontaktní adresy na doklad se nově přenesou na cílový doklad i volitelné parametry z kontaktní adresy.
XML import - schéma "type.xsd" bylo rozšířeno u elementu typ:stockItem o atribut insertAttachStock. Pokud se atribut nastaví na false, nebudou se vkládat svázané zásoby dané položky. Při výchozí hodnotě true se respektuje nastavení svázaných zásob u skladové položky.
Změna
XML import - změna hlášení warningu při aktualizačním importu adresáře, když je zadán pouze prefix číselné řady.
XML komunikace - úprava schéma "dataPackItem", které může nově obsahovat sekvenci, která zde bude pouze 1 krát.
XML import - změna importu agendy "Adresář", pokud nejsou v XML souboru uvedeny doplňkové údaje "předkontace přijaté/vydané faktury, členění DPH na přijaté/vydané faktuře", nebudou tyto pole v programu POHODA přednastavena, ale zůstanou prázdná.
XML import - pokud jsou k agendě přiřazeny dvě číselné řady a číslo z požadované řady je už použito, nedojde nyní ke změně řady na výchozí. Doklad bude vytvořen ve vybrané číselné řadě.
Oprava
XML import - opravena kontrola duplicity EAN při aktualizačním importu zásob.
XML import - opraven aktualizační import adresáře. Již nedochází k odnastavení výchozího bankovního účtu.
XML import - oprava importu vazby na doklad. Při vytvoření faktury z přijaté objednávky, u které byla nastavena "rezervace", se již správně přenese množství zásoby do faktury.
XML import - opraven aktualizační import zásob do účetní jednotky typu "pobočka".
XML export - opraven export převodek při použití filtru (firma, uživatelský filtr, nové a změněné záznamy).
XML import - opraven aktualizační import obrázku na zásobu. Pokud při aktualizaci obrázku je nastavaveno přidání nových obrázků a je nastaven některý obrázek jako výchozí, zruší se příznak "výhozí" u původního záznamu.
XML export - opraven export internetových kategorií. Nově se správně vyplňují ID parametrů - tag ctg:idInternetParams.
XML komunikace - opraveno zaznamenávání v XML logu při dávkovém zpracování více souborů. Nyní se vytvoří záznam pro každý soubor.
XML komunikace - XML request pro export adresáře se nyní validuje podle správného schématu.
XML komunikace - upraven response a XML log pro import členění skladu. Pokud se nenajde zadaný sklad, vyhodnotí se import jako chybný.

POHODA rel. 10 300 (leden 2013)

Popis změn XML komunikace
Novinka
XML komunikace rozšířena o export individuálních cen zásob podle jednotlivých adres. Přidáno schéma individualprice.xsd
XML komunikace rozšířena o importovat a exportovat obsah záložky Dodavatelé v agendě Zásoby. Záznamy je možné také aktualizovat. Přidáno schéma supplier.xsd (pouze POHODA E1).
XML komunikace rozšířena o možnost nastavení kategorii internetového obchodu na zásobě.
Pokud nedojde k řádnému spuštění programu POHODA s parametrem /XML, vrátí POHODA návratový kód, podle kterého můžete určit důvod neprovedení operace.
XML export - nově se při exportu zásoby exportuje i pořadí složených zásob.
XML komunikace - v čekacím dialogu se nově zobrazuje i informace o validaci a transformaci výstupního XML.
XML komunikace - import / export parametrů internetových obchodů byla rozšířen, byla přidána verze 2.0
Změna
XML import - pokud importuji nový záznam do agendy Adresář a tento záznam má definovanou pouze 1 dodací adresu a tato dodací adresa je totožná z hlavní adresou, pak se u dodací adrese zobrazí informace (adresy jsou shodné).
XML response - bylo upraveno hlášení v XML response pokud filtru při aktualizačním importu odpovídá více jak jeden záznam.
XML export - byl odstraněn export ID dodadcí adresy na dokladech.
Oprava
XML import dokladu - opravena výpočet na záložce zaúčtování v případě použití historické sazby
XML export - opraven export agendy kategorie internetové obchodu ve variantě účetní jednotka typu PZD.
XML export - opraven export skladových zásob ve variantě účetní jednotka typu PZD.
XML import prodejky - Na vytvořeném dokladu opraveno zaúčtování v případě použití účetní jednotky v režimu SKLADY A.
XML import - opraven přenos typu ceny při importu dokladu s vazbou na doklad.
XML import - opraven import dokladů s neplatnou předkontací.
XML export - opraven export výrobních čísel na zásobě.
XML komunikace - opraveno duplikování definice XML v response. Pokud dojde k chybě při načítání elementů z requestu, vygeneruje se korektní response.
XML import - opraven import dokladu s registrací DPH v EU, pokud je v XML zadáno neexistující DIČ. Opraven import položky členění DPH, nyní se správně vyplňuje seznam členění i pro doklady s registrací DPH v EU.
XML import - opraven import souvisejících odkazů u skladové zásoby. Již se přenáší URL adresa.
XML export - opraven export dodací adresy na dokladu - element "country"

POHODA rel. 10 200 (říjen 2012)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Přidán XML export agendy "Interní doklady".
Přidán XML export agendy "Prodejky".
Přidán XML export agendy "Pokladní doklady".
Přidán XML export agendy "Výroba".
Přidán XML export agendy "Převod".
Přidán XML import agendy "Internetové parametry".
XML import "Zásoby" rozšířen o aktualizaci Internetových parametrů na zásobě.
Přidán "Wait dialog" s výpisem stavu komunikace.
XML export "Adresy" rozšířen o parametr "ExtID".
XML import "Členění skladu" rozšířen o parametr "Nabízet dynamickými záložkami".
XML import/export agendy "Adresář" rozšířen o nové parametry.(Předkontace FP,Členění DPH,Předkontace FV,členění DPH,účet fakt.,odpovědná osoba)
Změna
Provedena optimalizace XML export dat z programu POHODA.
XML import příjmového dokladu s položkou v cizí měně se importuje dle definice v XML.(příjemka, přijatá faktura, přijatá objednávka)
Změna "verze" responsePack v response XML v případě chyby při zpracování
Do response odpovědi XML komunikace, přidán "warning" v případě použití komunikace ve verze 1.x
Oprava
XML import dokladu se skladovou položkou respektuje práva na sklad v programu POHODA

POHODA rel. 10 100 (květen 2012)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Aktualizační import rozšířen o možnost přidání nového záznamu(Zásoby, Adresář).
Import nového záznamu rozšířen o možnost aktualizace existujícího záznamu(Zásoby, Adresář).
Konfigurační soubor pro zpracování XML lze nově zadat také jako XML soubor. Nově je možné zadat více XML konfigurací v jednom konfiguračním souboru. Přidán parametr "continueOnError" , který určuje jak se má pokračovat po zpracovaní aktuální XML konfigurace. Vytvořeno nové schéma "configurationXML.xsd", pro konfigurační soubor XML zpracování.
Při spuštění XML komunikace přes příkazovou řádku je spuštěn program POHODA minimalizovaně.
Změna
Při zpracovávání následující XML požadavku se kontroluje účetní jednotka, pokud je stejná jako pro předcházející požadavek, neprovádí se uzavření a znovu otevření účetní jednotky.
Při importu skladové položky která není na skladě, se do response odpovědi sekce warning zapsán kód zásoby.
Pokud importovaný doklad nemá v XML souboru definovanou předkontaci, nastaví se předkontace dle uživatelské nastavení programu POHODA.
Pokud neuvedu při importu převodky u skladové položky(která eviduje evid. čísla) evidenční číslo, nebude do dokladu evid.číslo automaticky doplněno programem POHODA.
Pokud je při importu dokladu použita vazba na adresář a zároveň je v XML uvedena dodací adresa, bude použita dodací adresa z XML.
Pokud vstupní XML dokument obsahuje vazbu na skladovou položku dokladu přes ID zásoby, pak budou prohledány všechny sklady bez ohledu na nastavené filtry ve skladu v programu POHODA.
Pokud vstupní XML dokument neobsahuje číslo dokladu a program POHODA neobsahuje číselnou řadu pro tuto agendu, import dokladu bude přerušen.
Při importu dokladu se skladovými položkami se jednotková cena na položce nezaokrouhlí, pokud je zadaná v XML dokumentu.
Při XML komunikaci se nově provádí kontrola na shodu IČ v XML dokumentu s účetní jednotkou před načtením dataPackItemů.
Při XML importu dokladu v cizí měně se částka načtená z XML zaokrouhlí matematicky na 2 desetinná místa.
Schéma addressbook.xsd, type.xsd - pole email rozšířeno na 98 znaků
Při XML exportu faktury je exportován element payVAT.
Při XML importu prodejky bez položek se nastaví na dokladu pole Přijato.
Při XML exportu adresy se označí výchozí bankovní účet.
Oprava
Aktualizační import adresáře správně nastaví výchozí dodací adresy a výchozí účty.
 • Update ver. 10 002

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  XML import/export dokladu rozšířen o pole E-mail na dokladu. Nově je možné u agend, které toto pole obsahují, přenášet pole E-mail.

POHODA rel. 10 000 (leden 2012)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Aktualizační import Adresy, nově je možné aktualizovat číslo zákazníka (element "number").
XML import a export "Předkontací" verze 2.0 byl rozšířen o agendy (banka, leasingový majetek, dlouhodobý majetek).
Aktualizační import Zásoby, přidána podpora aktualizace obrázků na zásobě.
Změna
Pokud se při XML komunikaci neprovede XSLT transformace výstupního souboru, zapíše se chyba do XML logu.
Do XML reponse se exportuje atribut dateTimeStamp jako lokální čas.
Schéma pro Zásoby, pole "Popis" u souvisejících odkazů zásoby rozšířeno na 255 znaků.
XML import svázaných zásob na dokladu.Na svázanou položku se nepřenáší nastavení z hlavní zásoby.
Upraven XML import faktury typu "Dobropis". Dobropis s datem po 1.4.2011 již nelze importovat.
 • Update ver. 9 903

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  Při aktualizačním importu adresy je možné nově nastavit ExtID v externím systému.
  Změna
  Upraven XML log v programu POHODA. Pokud bude při aktualizačním importu nalezne více shodných záznamů, zobrazí se upozornění „Pro daný filtr bylo nalezeno více jak 1 záznam. Aktualizace nebyla provedena.“.
  Oprava
  XML import objednávky, která obsahuje zásobu typu "komplet/souprava. Opraveno vkládání sazby DPH u hlavní zásoby typu komplet/souprava.
  XML import dokladů. Na dokladech se již správně nastavuje hodnota pro registraci DPH v EU.

POHODA rel. 9 900 (říjen 2011)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Přidána XML import členění skladů. Pouze XML verze 2.x
Aktualizační import Adresáře XML verze 2.x ,nový filtr pro výběr adresy. Upraveno schéma addressbook.xsd a filter.xsd. Nově se při aktualizaci záznamu nastavují pouze paramtery, které budeme měnit.
XML import vazby na doklad rozšířen o vazbu (Přijatá objednávka - Vydaná zálohová faktura).
Schéma type.xsd, pole "Analytické účty" byly rozšířeny dle programu POHODA až na 6 znaků.
XML schéma prijemka.xsd a vydejka.xsd XML verze 2.x bylo rozšířeno o pole Vyřízeno a Přeneseno. Pouze pro export.
Upraven závěrečný log XML komunikace. Nově je v dialogu průvodce vypsán podrobně stav zpracování jednotlivých dataPackItem
Upravana agenda XML log, přidán parametr "Typ importu"
Oprava
XML import dokladu. Opraven chybný import elementu payVAT u dokladu příjemka / výdejka.
Při XML importu dokladu se svázanou zásobou se již na svázané zásobě nenastavuje sleva nastavená v XML dokumentu.
XML import - přijaté faktury, přidána kontrola zda je zadán ve vstupním XML element originalDocument nebo symVar.
XML import - vkládání šarží a výrobních čísel na skladové položky dokladu. Při importu skladové položky, která eviduje šarže/výrobní čísla a nemá je zadány ve vstupním XML, bude položka přenesena do dokladu bez výrobního čísla/šarže.
XML import dokladu. Při importu skladové položky se importuje z XML i členění DPH a předkontace na položce.
XML import dokladu Vydaná objednávka. Opraveno chybné vložení hodnoty "NULL" do pole jednotková cena v případě, že není jednotková cena v XML definována.
XML import dokladu Příjemka / Výdejka. Při zapnutých skladu A je možné importovat pole účet na výdejka/příjemka.
XML log průvodce XML komunikace. Nově je v dialogu průvodce vypsán podrobně stav komunikace.
 • Update ver. 9 804

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  Schéma stock.xsd rozšířeno o parametr "Reklamace". Pouze pro export dat z programu POHODA.(XML verze 2.x)
  Oprava
  Opraven export internetových parametrů typu seznam na zásobě.
  Opraven zápis do agendy XML log po importu dokladu typu Prodejka.
  Opraven aktualizační import zásoby. Při výběru skladu v programu POHODA nebylo možné provést aktualizační import zásoby.
 • Update ver. 9 802

 • Popis změn XML komunikace
  Novinka
  Přidána nová možnost nastavit na importované přijaté objednávce pole "rezervace" zásob na skladě.
  Oprava
  Opraven import pohledávek a závazků, pole "datum splatnosti". Pokud není hodnota v XML zadána a je vytvořena vazba na adresu, přednastaví se hodnota z adresáře, je-li nastavena. V ostatních případech se nastaví hodnota z globálního nastavení programu POHODA.
  Opraven import adresy do adresáře programu POHODA, pole "forma úhrady". Pokud není pole v XML uvedeno, nebude při importu nastaveno.
  Opraven aktualizační import zásoby. Nově je možné aktualizovat pole "výrobní čísla" a "šarže".
 • Update ver. 9 801

 • Popis změn XML komunikace
  Oprava
  Opraveno vkládání parametru ExtId při importu adresy do Adresáře programu POHODA.
  Opraven přenos doplňujících údajů adresy na dokladu(telefon,fax). Pouze agendy, které tyto údaje evidují.

POHODA rel. 9 800 (květen 2011)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Export nových nebo změněných záznamů z programu POHODA. Schéma filter.xsd rozšířeno o element <lastChanges>.(XML verze 2.x)
Schéma stock.xsd rozšířeno o parametr "Připravujeme". (XML verze 2.x)
Schéma stock.xsd rozšířeno o údaje pro Intrastat. (XML verze 2.x)
Schéma data-package.xsd rozšířeno pro podporu verze 2.0
Odstraněno schéma codelist.xsd, které se nepoužívá.
Změna
Akualizační import zásob. Není možné aktualizovat parametr "typ zásoby", pokud je uveden v vstupním XML. Upozornění v response (XML verze 2.x).
Oprava
Opraven import dodací adresy na dokladu.
Opraveno vkládání skladových zásob do dokladů u kterých je nastavena jiná měrný jednotka než výchozí.
Opraven import zakázek. Importovaný záznam je označen a je nastaven uživatel. Je možné zadat číslo zakázky s max délkou 12 znaků.(XML verze 2.x)
Opraven import přenosu vol. parametru z Adresáře na dokladové agendy.

POHODA rel. 9 700 (leden 2011)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Schéma stock.xsd rozšířeno o parametry: Novinka,Doprodej,Akce,Doporučujeme,Sleva
Změna
Schéma type.xsd upraveno. Pole "sleva v procentech" rozšířeno i na záporné hodnoty

POHODA rel. 9 600 (říjen 2010)

Popis změn XML komunikace
Novinka
Přidána nová XML komunikace verze 2.0
Podpora předcházející XML komunikace verze 1.x zachována
Přidáno nové schéma filter.xsd

(aktualizace dat 21.12.2016)

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288294 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout