Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PRODICT > Anglický komplet

PRODICT 2005 Anglický komplet

PRODICT 2005 je slovníkový software s rozsáhlou přehledně zpracovanou slovní zásobou, jednoduchým intuitivním ovládáním, možností tvorby vlastních slovníků a funkcemi pro výuku a zkoušení v různých tematických lekcích. PRODICT 2005 Anglický komplet je varianta s nejrozsáhlejší slovní zásobou.

Obal programu PRODICT
 

Obsahuje

 • velké obecné slovníky
 • celou řadu slovníků ekonomického a humanitního zaměření

Počet hesel

 • více než 210 000 anglicko-českých hesel
 • téměř 210 000 česko-anglických hesel
 • celkem 420 000 hesel a více než 870 000 významů

Přednosti

 • kvalitní slovníky (přepis výslovnosti, slovní spojení a fráze, gramatické informace)
 • namluvená výslovnost
 • fulltextové vyhledávání
 • automatické rozpoznání jazyka
 • překlad ze souboru nebo ze schránky
 • uživatelské slovníky
 • výukový režim
 • zkoušení slovíček
 • jako BONUS navíc anglická lokalizovaná verze

Obsažené slovníky

 • Velký americko-český slovník, Sinclair Nicholas
  První velký anglicko-český slovník zahrnující celý anglický jazyk z amerického pohledu. Je jediným anglicko-českým slovníkem s etymologií hesel v angličtině i v češtině, což napomáhá lepšímu pochopení významů slov i jejich vztahů. Obsahuje americkou výslovnost a pravopis, běžné zkratky, slovotvorné předpony a přípony, množství amerických idiomů a slangových výrazů. Zahrnuje mnoho geografických, historických a kulturních reálií, které nelze nalézt v ostatních slovnících. Tento slovník je ozvučen .
 • Velký česko-anglický slovník, Ivan Poldauf
  Největší současný česko-anglický slovník. Standardní dílo předního lexikografa prof. Poldaufa ve spolupráci s britskými a americkými univerzitními učiteli. Obsahuje velké množství typických slovních spojení, frází a obratů, mnoho příkladů a příloh, ale také hovorové výrazy a slang.
 • Anglicko-český slovník, Eva Stormová
  Obecný slovník středního rozsahu s přehledně zpracovanou slovní zásobou. Slovník navíc obsahuje velké množství slovních spojení a příkladů, přepis výslovnosti a základní gramatické informace. Součástí slovníku je přehled nepravidelných tvarů.
 • Anglicko-český slovník frázových sloves, Lukáš Vodička
  Nepostradatelný slovník pro studenty i profesionály pokrývající nejživější a významově nejrozsáhlejší skupinu anglické slovní zásoby.
 • Anglicko-český a česko-anglický technický automobilový slovník, Prof. Ing. František Vlk, DrSc.
  Odborný technický slovník z oblasti provozu, údržby, oprav, konstrukce a testování automobilů.
 • Anglicko-český počítačový slovník, Ing. Jaromír Kříž
  Odborný technický slovník z oblasti osobních počítačů.
 • Anglicko-český a česko-anglický ekonomický a obchodní slovník, PhDr. Ing. Miroslav Kalina
  Odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní. Slovník obsahuje anglickou terminologii z oblasti obecné ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je věnována oblasti marketingu a právní terminologii, a to zejména s ohledem na právo obchodní.
 • Česko-anglický právnický slovník, Ing. Věra Topilová
  Odborný slovník právních a obchodních termínů.
 • Anglicko-český a česko-anglický lékařský slovník, Ing. Věra Topilová
  Odborný lékařský slovník. V anglicko-české části je vždy uvedena běžná anglická výslovnost termínů.
 • Anglicko-český a česko-anglický přírodovědný slovník, Ing. K. Sigler, Dr. V. Vacata
  Multidisciplinární slovník z oblasti biologie, zemědělství, lesnictví, ekologie, životního prostředí a dalších oborů.
 • Americký slang, Sinclair Nicholas
  Slovník amerického slangu s frázemi a idiomy. Tento slovník je ozvučen .

Ceník

Typ licence PRODICT
licence pro 1 počítač 1 PC 2 280 Kč
nesíťová multilicence pro 3 počítače MLP3 3 420 Kč
nesíťová multilicence pro 10 počítačů MLP10 4 560 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Vyzkoušet Poradit se Koupit

Kompletní ceník programu PRODICT