Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

5.6 Maloobchod

Plátci, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu na základě kontrolovatelné denní evidence tržeb, mohou požádat správce daně o stanovení individuálního způsobu daňové povinnosti. Správce daně je povinen stanovit plátci (na základě konkrétních podmínek) vedení záznamní povinnosti a individuální způsob stanovení daňové povinnosti. Správce daně zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato výjimka vztahuje.

Ekonomický systém POHODA tuto variantu podporuje tzv. režimem maloobchod, který můžete zapnout zatržením volby Maloobchod v sekci DPH – ostatní v agendě Globální nastavení/Daně. V zákoně o DPH je problematika maloobchodu uvedena v § 91 jako zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu.

V režimu maloobchod jsou tržby evidovány pouze v koncových cenách, a proto daň z přidané hodnoty za takto evidované tržby není zjistitelná přímo z účetnictví. DPH se dopočítá za celé zdaňovací období (čtvrtletí nebo měsíc), a to podle podílů nákupu zboží v jednotlivých daňových sazbách. Volbu Výpočet s DPH zatrhněte, pokud chcete počítat nákupy zboží v cenách včetně DPH. Jinak se výpočet provede z výdajů v cenách bez DPH. Tuto volbu budete mít zpřístupněnou jen při zatrženém poli Maloobchod.

str.77_Maloobchod.png

Chcete-li používat režim maloobchod, musíte v příslušném zdaňovacím období sledovat nákup zboží v cenách bez daně podle jednotlivých sazeb. Nákup zboží od osob, které nejsou plátci daně, musíte zadat s 0% DPH a v dialogovém okně Maloobchod, které se zobrazí, když doklad uložíte, určete, v jaké sazbě daně se bude nakoupené zboží prodávat. Do údajů za nákup zboží se nezahrnují vratné obaly. U nákupních dokladů je velmi důležité nastavit správně členění DPH na Nákup zboží – maloobchod.

Při prodeji zboží zadáváte celkovou částku s nulovou sazbou DPH a s členěním DPH Tržby – maloobchod.

V daném termínu pak zpracujete přiznání k dani z přidané hodnoty. POHODA automaticky stanoví celkový součet cen bez daně za nákup zboží ve zdaňovacím období a zjistí podíl nákupu zboží v jednotlivých sazbách daně na celkovém nákupu zboží v konkrétním zdaňovacím období. Základ pro stanovení daně za zdaňovací období podle jednotlivých sazeb daně se vypočítá jako součin celkového součtu tržeb v cenách včetně daně za toto období, a to bez tržeb za vratné obaly a podílu pro jednotlivé sazby daně.

Následně POHODA vypočítá příslušnou daň jako součin uvedeného základu daně a koeficientu, kterým je podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a výše sazby. Přehled výpočtu DPH je uveden ve formuláři Maloobchod. Vystavené přiznání k dani z přidané hodnoty v režimu maloobchod obsahuje ještě pátou stranu právě s tímto přehledem.

str.78_Priznani_Maloobchod.png

Příklad: Firma používá režim maloobchod a obdržela fakturu od plátce DPH, která zní na celkovou částku 1 325 Kč a obsahuje zboží za cenu 1 000 Kč + 21 % DPH a za cenu 100 Kč + 15 % DPH. Dále firma obdržela fakturu za zboží od neplátce DPH na celkovou částku 800 Kč. Zboží bude prodávat v první snížené sazbě. Za zdaňovací období vystavila jeden prodejní pokladní doklad na celkovou částku 550 Kč a vydanou fakturu na celkovou částku 1 300 Kč. Zjistěte, jak velká byla daň na výstupu.

Nejprve zadejte fakturu od plátce DPH. V poli Členění DPH uveďte Nákup zboží – maloobchod a u částek za příslušné zboží nezapomeňte uvést správnou sazbu DPH. Fakturu od neplátce DPH zadejte tak, že u jednotlivých položek faktury uvedete 0% DPH. V poli Členění DPH opět zvolte Nákup zboží – maloobchod. Při ukládání dokladu vyberte v dialogovém okně Maloobchod volbu Snížená sazba DPH.

str.78_Prijate_faktury.png

str.79_Prijate_faktury.png

Rovněž při prodeji zboží zadávejte u jednotlivých položek sazbu DPH 0 %. Členění DPH v prodejních dokladech musí být nastaveno na Tržby – maloobchod.

str.79_Pokladna.png

Po zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty byla programem POHODA vypočtena DPH ve snížené sazbě v částce 114,28 Kč a v základní sazbě 169,03 Kč.

Celkový nákup (bez DPH): 1 000 + 100 + 800 = 1 900 Kč
Celkové tržby (včetně DPH, bez rozlišení sazeb): 550 + 1 300 = 1 850 Kč

Výpočet DPH ve snížené sazbě:

Podíl nákupu v 15% sazbě na celkovém nákupu: (100 + 800) / 1 900 × 100 = 47,37 %
Přepočet podílu prodeje pro 15% sazbu: 47,37 % × 1 850 = 876,35 Kč
Výpočet 15% DPH pomocí koeficientu: 876,35 × 0,1304 = 114,28 Kč

Výpočet DPH v základní sazbě:

Podíl nákupu v 21% sazbě na celkovém nákupu: 1 000 / 1 900 × 100 = 52,63 %
Přepočet podílu prodeje pro 21% sazbu: 52,63 % × 1 850 = 973,66 Kč
Výpočet 21% DPH pomocí koeficientu: 973,66 × 0,1736 = 169,03 Kč

O DPH vypočtenou a uplatněnou u tržeb v režimu maloobchod musíte snížit základ daně z příjmů. V agendě Interní doklady zaúčtujte uplatněnou daň z přidané hodnoty, a to zápornou částkou jako odpočet výnosů.

Příklad:

  1. Nákup zboží za 60 000 Kč je rozdělen na základ 50 000 Kč a DPH 21 % činí 10 500 Kč. Na účet 504 je zaúčtováno 50 000 Kč.
  2. Prodej zboží za 70 000 Kč je zadán celkovou částkou bez rozlišení DPH, tzn. na účet 604 je zaúčtováno 70 000 Kč.
  3. V přiznání k DPH program POHODA na základě daně na vstupu (21 %) vypočítá daň na výstupu 12 152 Kč (21 / 121 = 0,1736 × 70 000), tedy základ daně na výstupu je 57 848 Kč.
  4. O částku 12 152 Kč je potřeba pomocí interního dokladu snížit tržby zaúčtované na účtu 604.