Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

6. Zálohování dat

Aby byli uživatelé programu TAX uchráněni ztráty dat, nabízí TAX zálohování dat při každém ukončení programu. Zálohovat lze na jakékoliv médium, např. na záložní pevný disk, výměnný disk, CD nosiče, flash disky apod.

Zálohy provádějte pravidelně a média ukládejte na bezpečné místo. Při výpadku elektrického proudu nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.

13_1_zalohovani_dat.png

Název záložního souboru obsahuje datum pořízení zálohy a název původního souboru, standardně IČ nebo rodné číslo poplatníka. Např. pro poplatníka s IČ 98765432 se vytvoří záložní soubor Záloha 141130 - 98765432.zip. Data jsou zkomprimována do formátu ZIP.

OBNOVENÍ DAT ZE ZÁLOHY

V případě potřeby můžete znovu zavést data ze zálohy. Nejprve se ujistěte, že poplatník, jehož data chcete obnovovat, je otevřený. Poté zvolte povel Načíst zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Můžete použít posledně provedenou zálohu nebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Nastavení do správného poplatníka a výběr odpovídající zálohy jsou nutné z toho důvodu, že stávající data budou přepsána záložní kopií.

13_2_obnoveni_dat_ze_zalohy.png

Připomínáme, že načíst lze pouze ta data, která byla dříve zálohována. Po provedení funkce budou data poplatníka v tomtéž stavu jako v okamžiku vytvoření záložní kopie.

Jestliže chcete obnovit databázi jiného poplatníka, než jakého máte zavedeného v Adresáři poplatníků, případně obnovit již zavedeného poplatníka do úplně nové firmy, otevřete agendu Adresář poplatníků, stiskněte klávesu INSERT a v otevřeném průvodci zvolte v části C. PŘEVOD EXISTUJÍCÍCH DAT volbu Převod jedné databáze. Na další straně průvodce vyberte příslušnou záložní kopii, ze které program vytvoří nového poplatníka. V tomto případě nedochází k přepsání žádného z již zavedených poplatníků. Prostřednictvím volby Hromadný převod databází lze obnovit najednou více databází umístěných v jedné složce.

14_1_pruvodce_zavedenim_adres_poplatniku.png