Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Nastavení programu

7. Nastavení programu

Nastavení programu je základem další plynulé a bezchybné práce. Postupujte podle následujících pokynů a nápovědy k uvedeným agendám.

NASTAVENÍ PROGRAMU (CTRL+N)

Agenda slouží k nastavení podmínek pro práci s programem. Pokud budete načítat údaje o vozidlech z programu GLX, zadejte v sekci Obecné cestu k datovému adresáři příslušné instalace programu GLX. Tuto možnost obsahuje pouze varianta Profi. Dále můžete nastavit další volby pro obecné chování programu TAX, např. automatické otevírání agendy Adresář poplatníků při každém spuštění programu.

14_2_nastaveni_programu.png

XML komunikace

Chcete-li načítat poplatníky a data pro daň z příjmů z programu POHODA, je nutné zatrhnout volbu Umožnit komunikaci s ekonomickým systémem POHODA a zkontrolovat, popř. nastavit cestu k instalačnímu adresáři programu POHODA. Najdete ji pomocí agendy Účetní jednotky, kde zvolíte povel Databáze/Otevřít aplikační složku. Příklad zadané cesty k instalačnímu adresáři: C:\Program Files\STORMWARE\Pohoda.

Dále uveďte přihlašovací jméno a případně i heslo uživatele, který má v programu POHODA přiřazená přístupová práva pro XML komunikaci (v agendě Nastavení/Přístupová práva je nutné zatrhnout volbu XML ve větvi Soubor/Databáze).

15_xml_komunikace.png

Varianta TAX Profi umožňuje díky nastavení XML komunikace také zaúčtování dokladů vytvořených v agendě Odvody/Závazky, resp. Pohledávky do systému POHODA. Pro export dokladů si můžete zvolit vlastní název balíčku. Implicitně je nastavena identifikace TAX, ke které program automaticky přiřazuje pořadové číslo.

XML seznamy (pouze ve variantě Profi)

Tato sekce umožňuje aktualizovat seznamy, které budou využity při exportu záznamů pro zaúčtování do systému POHODA (číselné řady a seznam předkontací).

V sekci XML seznamy nejprve zvolte způsob aktualizace seznamů. Máte možnost načítat seznamy vždy při otevření poplatníka nebo v pravidelném intervalu několika dnů. Zatržením příslušné volby určíte, které seznamy se mají aktualizovat.

Pokud seznamy nechcete načítat automaticky, můžete je zaktualizovat ručně pomocí tlačítka Aktualizovat seznamy nyní. Zobrazí se průvodce, na jehož první straně bude uveden zdroj dat. Na následující straně zvolíte, které seznamy se mají aktualizovat, a kliknutím na tlačítko Další vyvoláte načtení seznamů ze systému POHODA.

Základním předpokladem pro aktualizování seznamů je zadání cesty k instalačnímu adresáři systému POHODA v sekci XML komunikace. Zkontrolujte také, zda se shoduje IČ účetní jednotky v programu TAX s IČ uvedeným v systému POHODA.

Aktualizaci seznamů může provádět pouze uživatel, který má v systému POHODA přiděleno právo XML komunikace (v agendě Přístupová práva ve větvi Soubor/Databáze).

Zaúčtování (pouze varianta Profi)

V sekci Zaúčtování nastavíte předkontace pro zaúčtování závazků a pohledávek v programu POHODA. Pro aktuální nabídku předkontací je nutné nejprve aktualizovat seznam předkontací v sekci XML seznamy.

Datová schránka

Tato sekce slouží pro nastavení datové schránky v rámci celého programu TAX, tj. všech jednotek v programu. Datová schránka se použije, pokud není nastavena datová schránka poplatníka.

Datová schránka (poplat.)

Uvedenou sekci nastavte v případě, že chcete odesílat datové zprávy ze schránky poplatníka. Jestliže je nastavena i datová schránka programu, má přednost datová schránka poplatníka.

Ostatní (poplat.)

V sekci je možné provést doplňující nastavení pro daného poplatníka týkající se kontrolního hlášení DPH.

PODEPISUJÍCÍ OSOBA

Agenda Podepisující osoba umožňuje zadat informace o osobě, která zpracovává a podává přiznání za daňový subjekt. Tyto údaje automaticky vstoupí do příslušné části daňového přiznání, pokud se přihlásí uživatel s přiřazeným profilem definovaným v agendě Přístupová práva. Tuto agendu naleznete pouze ve variantě TAX Profi.

16_podepisujici_osoba.png

PLNÉ MOCI

Agenda Plné moci slouží k evidenci a tisku plných mocí daňového poradce, resp. podepisující osoby. Agenda je přístupná pouze ve variantě TAX Profi.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Tuto agendu obsahuje pouze varianta TAX Profi. Agenda je přístupná z nabídky Nastavení a administrátor do ní zapisuje jednotlivé uživatele a přiděluje jim přístupová práva k dílčím agendám a funkcím programu. Systém uživatelských práv je vhodné používat v případě, že s programem TAX pracuje více osob. Identifikace uživatelů je nutná, jestliže má být na přiznání vytištěno jméno uživatele, který přiznání vystavil.

17_1_prisupova_prava.png

Do agendy Přístupová práva má přístup pouze administrátor systému označený jako uživatel Admin. Program při přihlášení uživatele nevyžaduje zadání uživatelského hesla do té doby, než je heslo zadáno u administrátora.

Administrátor

Administrátor je programem definovaný uživatel s neomezenými právy. Jeho jméno je Admin a iniciály @ (zavináč). Po instalaci programu a jeho spuštění je uživatel automaticky administrátorem bez vstupního hesla. Správa uživatelů a jejich práv je tedy vypnuta.

Aktivace systému práv

Systém uživatelských práv se aktivuje přiřazením hesla uživateli Admin pomocí volby Změnit. Poté se při každém spuštění programu musí každý uživatel přihlásit jménem a volitelně i heslem.

17_2_aktivace_systemu_prav.png

Uživatel

Uživatel je definován zápisem do agendy Přístupová práva. Každý uživatel má jméno, kterým se přihlašuje do systému, a iniciály. Tyto iniciály budou uvedeny u každého přiznání, které tento uživatel zapsal nebo modifikoval. Dále lze uvést plné jméno uživatele pro tisk zpracovaného přiznání, telefon, e-mail a volitelně i vstupní heslo. Iniciály uživatele aktuálně přihlášeného do programu jsou indikovány ve stavovém řádku. Jméno a práva uživatele k otevřenému přiznání zjistíte tak, že nad panel uživatele ve stavovém řádku najedete kurzorem myši.

BANKOVNÍ ÚČTY

Agenda Bankovní účty slouží pro zápis bankovních účtů, které používá vybraný poplatník.

18_bankovni_ucty.png

Zadáte-li číslo bankovního účtu, TAX při jeho ukládání zkontroluje, jestli odpovídá normě ČNB. V případě, že tomu tak není, vás program na tuto skutečnost upozorní. Pokud využijete možnost načtení poplatníka ze systému POHODA, budou bankovní účty převedeny ze stejnojmenné agendy. Ke každému založenému účtu lze přiřadit službu homebanking.

HOMEBANKING

Agenda Homebanking slouží k nastavení služeb elektronického platebního styku, které jsou využívány u aktuálního poplatníka. Nezbytným krokem pro bezchybné fungování služby homebanking je přiřazení vytvořené služby bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty.

VOZIDLA

Pokud budete vystavovat přiznání k dani silniční, zaveďte jednotlivá vozidla do této agendy. Vyplňte požadované informace o jednotlivých vozidlech, protože na jejich základě bude vytvořeno daňové přiznání a vypočtena záloha na daň.

Pokud používáte program GLX, resp. program POHODA, je možné provést převod údajů o vozidlech z vybrané databáze. Po zvolení povelu Záznam/Import z programu GLX, resp. Import z programu POHODA se naimportují údaje o vozidlech potřebné pro výpočet silniční daně. Tuto možnost obsahuje pouze varianta Profi.

19_1_vozidla.png

Při založení Přiznání k dani silniční jsou do přiznání přenesena všechna vozidla kromě těch, u nichž období nastavené v polích ZařazeníVyřazení nezasahuje do zvoleného zdaňovacího období. Údaje v přiznání je možné aktualizovat povelem Aktualizovat vozidla, který najdete v nabídce Záznam.

Program umožňuje omezit rozsah zobrazených vozidel pouze na ta, která jsou skutečně v provozu. Rozsah zobrazení lze přepínat po stisknutí pravého tlačítka myši nad panelem záznamu ve stavovém řádku, a to zvolením jedné z možností Všechna/Ve stavu.

SEZNAMY

V nabídce Nastavení/Seznamy naleznete například seznamy kódů bank, předčíslí účtů pro odvod daní, katastrálních území či ekonomických činností (CZ-NACE).

Str.19.1.png