Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

7.10 Uzávěrka

Funkce a povely, které se přímo týkají uzávěrky účetnictví, naleznete v nabídce Uzávěrka. Některé z nich jsme už popsali v kapitole Daňová evidence. (Podrobný popis uzavírání účetních knih je uveden v příručce Účtujeme v POHODĚ a nápovědě k programu POHODA.)

Uzávěrka kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně

239_1_Uzaverka_kurzovych_rozdilu.png

Před provedením této funkce musí být zadán denní kurzový lístek pro všechny používané měny, a to k poslednímu dni účetního období, jinak nebude možné funkci provést.

Uzávěrku neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně provedete povelem Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků…

Touto funkcí je možné vypočítat k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně kurzové rozdíly, vytvořit pro ně interní doklady a aktualizovat na nich částku k likvidaci. V zobrazeném průvodci si lze na první straně vybrat číselnou řadu pro zaúčtování kurzového rozdílu k pohledávce, resp. závazku. Na poslední straně průvodce uvidíte informace o výsledku uzávěrky.

Seznam automaticky vytvořených interních dokladů, včetně jejich zaúčtování, zobrazíte ve formátu HTML nebo jej můžete vytisknout.

Automaticky vytvořené interní doklady se zaúčtují následovně:

1. Pokud má faktura ve formuláři zadanou předkontaci, anebo vlastní předkontaci Bez, zaúčtují se interní doklady na příslušný syntetický nebo analytický účet spolu se souvztažným zápisem na účet 563, resp. 663 (podle zadání v agendě Globální nastavení/Cizí měny).

2. Má-li faktura zadanou předkontaci Bez, Nevím nebo Ručně, zaúčtují se interní doklady podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

Výpočet proběhne k poslednímu dni účetního období. Při likvidaci těchto pohledávek a závazků v následujícím účetním období se bude počítat kurzový rozdíl vzhledem ke kurzu posledního dne účetního období, nikoliv ke kurzu dokladu.

Uzávěrka kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen

239_2_Uzaverka_devizovych_uctu.png

Uzávěrku devizových účtů a valutových pokladen provedete prostřednictvím povelu Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen… Tato funkce automaticky vypočítá k bankovním účtům a pokladnám v cizí měně kurzové rozdíly, vytvoří pro ně doklady v agendě Banka, resp. Pokladna a zaúčtuje je podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů.

Pokud používáte analytické účty pro jednotlivé valutové pokladny, resp. devizové účty, tak i doklady, které jsou vytvořené touto uzávěrkou, se automaticky zaúčtují na příslušný analytický účet, a to i v případě, že v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů bude uvedený účet syntetický.

Účetní uzávěrka

240_Ucetni_uzaverka.png

Před provedením účetní uzávěrky zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti na účty 591/341 a z mimořádné činnosti na účty 593/341.

Zůstatky jednotlivých rozvahových účtů zaúčtuje program proti závěrkovému účtu 702, u příspěvkových organizací proti účtu 492 a u nevýdělečných organizací proti účtu 962. Zůstatky výsledkových účtů převede jediným zápisem na účet 710, u příspěvkových organizací na účet 493 a u nevýdělečných organizací na účet 963. Zůstatky podrozvahových účtů se proúčtují proti účtu 799, u příspěvkových a nevýdělečných organizací proti účtu 999.

Tím se zůstatky účtů vynulují a účetnictví je připraveno k datové uzávěrce. Pokud členíte doklady na střediska a potřebujete podle nich uzavřít účty, stačí zatrhnout volbu Dle středisek. POHODA tak rozdělí konečné stavy na použitá střediska. Dále máte možnost se rozhodnout, zda chcete do počátečních stavů převést i stav účtů v cizí měně. To ovlivníte prostřednictvím volby Dle cizí měny. Před provedením účetní uzávěrky doporučujeme provést přepočet vážené nákupní ceny zásob. Všechny popsané volby najdete v dialogovém okně Účetní uzávěrka z nabídky Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka.

Doklady, které jsou automaticky vytvořené účetní uzávěrkou, můžete kdykoliv zrušit tímto jednoduchým způsobem: vyvolejte znovu účetní uzávěrku, vyberte Zrušit převody zůstatků a potvrďte.