Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

8.2 Pracovní místa

Tato agenda je souhrnem charakteristik, které popisují pracovní místa, a zároveň odráží požadavky kladené na zaměstnance, kteří tuto práci vykonávají.

Pozice uvedené v agendě Pracovní místa navazují na pole Funkce v agendě Pracovní poměry. Na záložkách Pracovní místo, Pracovní poměrDovolená můžete definovat šablonu pracovního poměru typickou pro určité pracovní místo. Výběrem pracovního místa v agendě Pracovní poměry tak přiřadíte zaměstnance k tomuto místu. Při uložení vám bude nabídnuta možnost přenést údaje připravené v agendě Pracovní místa k právě založenému pracovnímu poměru.

152_Pracovni.png

Popis pracovního místa spočívá v definování úkolů, kompetencí a požadované kvalifikace. Kliknutím na výběrové pole ve sloupci Typ na záložce Úkoly a kompetence můžete v nově otevřeném dialogovém okně založit např. nový typ Úkol, Kompetence, Odpovědnost. Ve sloupcích OdDo sledujete dobu trvání úkolu. Zadání časového období do polí OdDo je nepovinné. Ve sloupci Popis přesně formulujete zadání úkolu nebo kompetence pracovního místa. Záložka Požadovaná kvalifikace slouží pro sledování kvalifikačních předpokladů pro pracovní místo. Požadované podmínky můžete vybírat z typů Jazykové znalosti, Odborné znalosti, Ostatní schopnosti, Praxe v oboru, Vzdělání, Zvláštní požadavky. Pravým tlačítkem myši vyvoláte dialogové okno s možností výběru konkrétních typů. V dalším dialogovém okně zase vyberte v poli Druh konkrétní obor, v poli Úroveň požadovanou hladinu (elementární, pokročilá, špičková). Pro typ Praxe v oboru můžete zvolit požadovanou délku praxe.

Příklad:

Pro pracovní místo Stavební mistr požadujete tyto kvalifikační předpoklady

Typ – Odborná znalost, Druh F – Stavebnictví a těžba surovin, Úroveň – pokročilá

Typ – Praxe v oboru, Druh AF – Stavebnictví, Délka praxe – 5 let.

Jednotlivé typy kvalifikačních předpokladů naleznete v agendě Definice kvalifikací. Na základě kvalifikačních předpokladů zadaných pro konkrétní pracovní místo můžete na záložce Kvalifikace v agendě Personalistika sledovat skutečně dosaženou úroveň kvalifikace zaměstnance.