7.6 Tisk tržeb

Zvolením povelu Tisk přehledu v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Přehledy dojde k otevření nové stránky Tisk přehledu, která umožní vytisknout Přehled tržeb nebo Přehled položek za vybrané období (Denní, Týdenní, Měsíční, Kvartální a Roční). Přehled položek je možné vystiskout včetně evidenčního čísla.

7.6_008_tiskprehledu.png

Datum tržby od a Datum tržby do je možné volit dle potřeb, následný náhled nebo tisk sestavy se automaticky přizpůsobí vybraným parametrům. Náhled je přizpůsoben i počtu znaků na řádek zvolených v  agendě Hardware.


Náhled tiskové sestavy vyvoláte pomocí ikony mK_Historie_Tisk_trzeb_Nahled_Ikona.png umístěné na řádku s vybranou tiskárnou.


Tiskovou sestavu pro Přehled tržeb je možné tisknout nejen ve formátu A4, ale i v paragonové podobě. Tisk a náhled sestavy je přizpůsoben dle vybraného zařízení v poli Tiskárna.