Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

5.3 Vložení položek na prodejku

Jsou-li do aplikace mKasa přeneseny skladové zásoby, zobrazí se po otevření agendy Kasa tyto zásoby roztříděné dle jednotlivých kategorií, resp. členění skladů. Rozložení odpovídá členění, resp. internetovým kategoriím, které jsou přiřazeny zásobám v programu POHODA. Mezi těmito dvěma způsoby zobrazení zásob se lze libovolně přepínat. Systém si pro příští otevření agendy Kasa pamatuje poslední nastavení.

mK_Tablet_Kasa_Rozpracovaná_prodejka_2.png

Kliknutím na příslušnou dlaždici zásoby dojde k vložení položky na prodejku v množství 1. Dlouhým podržením dlaždice se otevře stránka Editace položky, kde je možné zásobu před jejím vložením na doklad upravit, např. navýšit prodávané množství, upravit jedn. cenu, zadat slevu nebo poznámku k vybrané položce.


Pokud je v nastavení aktivována funkce Sdružovat položky, dochází při opakovaném vkládání stejné skladové zásoby na prodejku k navýšení množství dané položky. Více informací o této funkci se dočtete v kapitole Nastavení.

Textovou položku, neevidovanou v seznamu zásob, na prodejku přidáte kliknutím na příslušnou dlaždici mK_Kasa_Dlazdice_Textova_polozka.png pro otevření kalkulačky.

Na zobrazené klávesnici zadejte částku a množství. Tlačítkem mK_Kasa_Dlazdice_Nova.png se položka vloží na účtenku a je možné okamžitě zadávat další položku. Textová položka se vkládá ve výchozí sazbě DPH. Pro prodej v jiné sazbě DPH klikněte po zadání ceny a množství na příslušnou výši sazby DPH mK_Kasa_Dlazdice_DPH.png. Kliknutím na tlačítko mK_Kasa_Dlazdice_Sleva.png přidáte k položce slevu.


Opětovným kliknutím na dlaždici pro vložení textové položky dojde k zavření kalkulačky a k zobrazení skladových zásob.

V případě provozování aplikace mKasa na menším mobilním zařízení je rozhraní agendy Kasa rozděleno zvlášť na stránku prodeje a položek prodejky. Pro přepnutí mezi rozhraními zvolte ikony mK_Kasa_Dlazdice_Polozky.png nebo mK_Kasa_Dlazdice_Kasa.png.
Vlozeni_polozek_na_prodejku_012.png