5.7 Elektronická evidence tržeb

Je-li v agendě Nastavení na záložce EET aktivována funkce pro elektronickou evidenci tržeb a datum počátku evidence je roven nebo předchází aktuálnímu dni, pak je každá vytvořená prodejka připravena k odeslání na server Finanční správy.

5.7_005_eet.png

Nemá-li být tržba z aktuálně rozpracované prodejky odeslána na EET, klikněte na stránce Účtenka nebo Platba na ikonu EET mK_Kasa_On.png, čímž se stav EET změní z Čeká na odeslání na Nebude se odesílat mK_Kasa_EET_Off.png.


Je-li stav EET nastaven na Čeká na odeslání, dochází po uložení prodejky k automatickému odeslání tržby na EET. Informace o odeslané tržbě včetně kódů FIK, BKP a PKP jsou uvedeny v agendě Doklady na detailu prodejky na záložce EET.


Pokud odeslání neproběhlo úspěšně, zobrazí se varování s možností přepnutí na detail prodejky do agendy Doklady pro zjištění více informací o chybě.


mK_Kasa_Dialog_Chyba_EET.png
Mezi nejčastější důvody patří absence certifikátu v nastavení aplikace, nízký časový limit pro přijetí odpovědi od Finanční správy či vypnuté internetové připojení.

Došlo-li k jednomu z uvedených problémů, odstraňte jej a proveďte nové odeslání tržby z agendy Doklady zvolením povelu Odeslat na EET. Povel se nachází v menu Možnosti vyvolaném nad vybranou prodejkou nebo v menu na detailu prodejky.


Zejména pokud inkasujete tržby v tzv. zjednodušeném režimu, bude pro vás užitečná funkce hromadného odeslání tržeb na EET. To provedete zvolením povelu Odeslat tržby mK_Historie_Menu_Ikona.png v menu v agendě Doklady.


Na server Finanční správy se tak odešlou dosud neevidované tržby, tj. prodejky ve stavu EET Zjednodušeně mK_EET_Ceka_na_odeslani.png, Nepodařilo se sestavit požadavek, resp. Nepodařilo se odeslat mK_EET_Chyba.png.

Stav EET Nebude se odesílat nastaví systém automaticky, pokud je celková částka prodejky rovna 0 Kč. Chcete-li na EET zaevidovat i nulovou tržbu, změňte stav EET ručně zpět na Čeká na odeslání mK_Kasa_On.png.
5.7_003_odeslatEET.png