Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic

7.1 Doklady

Na výchozí záložce Doklady je k dispozici seznam všech vystavených prodejek setříděných do skupin dle vybraného období, které si můžete měnit dle potřeb pomocí výklopného seznamu v liště pojmenovaným Přehled. Přehled lze měnit na Denní, Týdenní, Měsíční, Kvartální a Roční. Změna přehledu se projeví na všech záložkách v agendě.

U jednotlivých záznamů lze zhlédnout informace o čísle dokladu, datu vystavení, celkové částce i stavu synchronizace s programem POHODA či aplikací mPOHODA a o stavu odeslání elektronické evidence tržeb na server Finanční správy.

mK_Historie_Doklady.png

Stavy EET


mK_EET_Odeslano.png Doklad byl úspěšně odeslán se server elektronické evidence tržeb.


mK_EET_Odeslano_s_varovanim.png Doklad byl odeslán na server elektronické evidence tržeb s varováním. Informace o varování je možné zhlédnout na detailu prodejky na záložce EET.


mK_EET_Ceka_na_odeslani.png Doklad čeká na odeslání na server elektronické evidence tržeb, používá se v případě práce ve zjednodušeném režimu EET nebo pokud se nepodařilo doklad ihned odeslat.


mK_EET_Chyba.png Doklad se nepodařilo odeslat na server elektronické ovedence tržeb nebo byl odmítnut s chybou. Podrobné informace o chybě pri odeslání EET jsou u detailu prodejky, na záložce EET.


mK_EET_Nebude_se_odesilat.png Doklad nevstupuje do EET nebo byl ručně nastaven příznak nebude se odesílat.

Zvolením povelu Odeslat tržby v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Historie dojde k hromadnému odeslání dosud neevidovaných tržeb na server Finanční správy.

Stavy synchronizace

mK_Synchronizovano.png Doklad byl úspěšně importován do programu POHODA.

mK_Synchronizovano_s_varovanim.png Doklad byl importován do programu POHODA, ovšem s varováním, které je popsáno na detailu dokladu.

mK_Synchronizovano_bez_potvrzeni.png Doklad byl exportován z aplikace mKasa, ale doposud nebyla zpět importována informace o výsledku synchronizace s programem POHODA. Tento stav je označován jako Synchronizace bez potvrzení.

mK_Nesynchronizovano.png Doklad nebyl synchronizován s programem POHODA, případně již byl pokus o synchronizaci, který skončil s chybou. Podrobnosti o stavu synchronizace zjistíte na detailu prodejky na záložce Synchronizace.

Možnosti záznamu

Kliknutím na záznam se zobrazí menu Možnosti s nabídkou povelů.

Detail

Zobrazí se podrobné informace o prodejce. Na detailu prodejky jsou uvedeny kompletní informace související s vybranou prodejkou.

 • Záložka Hlavička

  Na záložce Hlavička se zobrazují údaje o datu vystavení prodejky, pořadovém čísle, formě úhrady, odběrateli, připsané poznámce a případném důvodu předchozího odložení prodejky.

 • Záložka Položky

  Na záložce Položky je uveden přehled položek prodejky. V zápatí je uveden jejich celkový součet. Kliknutím na položku se zobrazí detailní údaje o vybrané položce. Stisknutím tlačítka Zavřít dojde k návratu na seznam položek prodejky.

 • Záložka Úhrady

  Na záložce Úhrady naleznete kompletní přehled o úhradě dokladu, neboli podrobné informace o použitých formách úhrady včetně přijaté a vrácené částky přepočtené na Kć.

 • Záložka EET

  Na záložce EET je uveden stav odeslání tržby na EET, datum a čas vzniku tržby a jejího odeslání správci daně, datum a čas přijetí odpovědi ze serveru správce daně a kódy FIK, BKP a PKP. V případě, že bylo odeslání neúspěšné, není získán FIK kód a na záložce EET je vypsána chyba, ke které během odesílání tržby došlo. Záložka dále nabízí kompletní rekapitulaci DPH zvolené prodejky.

 • Záložka Synchronizace

  Na záložce Synchronizace je uveden stav synchronizace. Pokud byl záznam již synchronizován, je zde také datum importu prodejky do programu POHODA. V případě neúspěšné synchronizace je uveden popis chyby v poli Poznámka, ke které během synchronizace došlo.


mK_Historie_Detail_Polozky.png

Smazat

Povel vyvolá požadavek ke smazání vybrané prodejky. Je dostupný pouze v případě synchronizace s programem POHODA, a to v režimu administrace nebo při povolené funkci Mazání záznamů.
Zvolením povelu Smazat vše v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png agendy Historie dojde k hromadnému odstranění všech záznamů v agendě.

Odeslat na EET

Dojde k odeslání vybrané prodejky na EET. Povel je dostupný pouze u prodejek, které mají stav EET Zjednodušeně mK_EET_Ceka_na_odeslani.png, Nepodařilo se odeslat, resp. Nepodařilo se sestavit požadavek mK_EET_Chyba.png. Povel se nachází také v menu na detailu prodejky.
Povel se v menu Možnosti zobrazuje pouze, pokud je v agendě Nastavení aktivní odesílání tržeb na EET.

Náhled tisku

Povel provede náhled prodejky dle přednastavené výchozí tiskárny v agendě Hardware ve formátu A4 nebo Paragon.

Tisk

Provede se tisk prodejky na výchozí tiskárnu vybranou v agendě Hardware. Povel se nachází také v menu mK_Historie_Menu_Ikona.png na detailu prodejky.

PDF

Povel vygeneruje prodejku do souboru PDF v přednastaveném formátu A4 nebo Paragon.

Sdílet

Otevře nabídku pro sdílení prodejky ve formátu PDF.

Uložit do XML

Dojde k uložení prodejky do souboru .xml. Po úspěšném exportu dokladu do XML je možné v dialogovém okně soubor sdílet.
Doklady v agendě Historie je možné exportovat do XML i hromadně, a to z pravého menu mK_Historie_Menu_Ikona.png povelem Uložit vše do XML. Funkce je přizpůsobena nastavenéhmu filtru.