Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem je možné evidovat v programu POHODA přenesení daňové povinnosti z pohledu odběratele, od verze 10200?

odpověď

Výpis z evidence předkládá v souladu s §92a odst. 6 ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani
z přidané hodnoty plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (odběratel/příjemce). Celkovou částku takto uskutečněných plnění uvede v řádcích 10 a 11 daňového přiznání. V programu POHODA budou do evidence vstupovat doklady se členěním DPH typu "D06 - Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb" (DDpdp).

Příklad: 
Přijatou fakturu zadáte do agendy Fakturace/Přijaté faktury. Hodnotu faktury uvedete v nulové sazbě DPH
ve formuláři, případně dle jednotlivých položek faktury na záložku Položky faktury. U této faktury zvolíte v poli Členění DPH členění PN. Po uložení faktury zvolíte nabídku Záznam/Vyměření DPH… V zobrazeném průvodci Vyměření a odpočet DPH
na první straně vyberte, jakým způsobem má být hodnota dokladu vyměřena. Lze vyměřit celkovou hodnotu dokladu samostatně nebo ji navýšit o vedlejší náklady či provést vyměření po položkách, pokud byla faktura zadána položkově.
Na druhé straně průvodce zvolte sazbu DPH, ve které má dojít k vyměření daně, datum zdanitelného plnění a předkontace.
V poli Členění DPH u vyměření DPH zvolte členění: "DDpdp - D6 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb" a u odpočtu DPH členění "PDpdp - P03 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce". Po zvolení povelu Dokončit dojde k vystavení 2 interních dokladů v agendě Interní doklady.

V případě, že byla faktura zadaná položkově na různé druhy kódů předmětu plnění, je potřeba u interního dokladu s členěním DPH DDpdp doplnit k jednotlivým položkám správné členění DPH.

U členění DPH DDpdp je nutné, aby bylo v agendě Členění DPH zobrazené z nabídky Účetnictví/Daň z přidané hodnoty vyplněno ve formuláři pole Kód předmětu plnění. Pokud máte v uvedeném režimu více druhů zboží, je nutné pro každý kód předmětu plnění vytvořit nové členění DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím