Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Květen 2012

Update POHODA, rel. 10104

K dispozici od: 27. 8. 2012

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2012, rel. 10100 (resp. 10101, 10102 a 10103).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 10104.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Sklady

 • Pokud účetní jednotka používá velké množství prodejních cen, jsou již všechny ceny u svázaných zásob správně vyplněny.
 • Bylo upraveno zaokrouhlení zadané hodnoty v poli Hmotnost a Objem v agendě Zásoby. 

XML

 • Byl optimalizován XML export skladových zásob a adresáře.
 • Po importu se správně na položky dokladu vloží cena i v případě, že je v XML souboru přímo definovaná.
 • Při XML importu adresy se toleruje mezera v  PSČ.
 • Při importu bezpoložkové prodejky se správně přenesou všechny částky na záložku Úhrady dokladu.

Ostatní

 • Do exportu dat pro Českou poštu byly přidány služby Balík do ruky (DR) a Balík na poštu (NP). Po výběru druhu zásilky NP (Balík na poštu) je do pole Ulice vložen text Na poštu a dále již není možné toto pole upravovat. Export dat provedete pomocí povelu Soubor/Datová komunikace/Export agendy a v zobrazeném dialogovém okně vyberete volbu Česká pošta.
 • Při exportu výkazu PAP se do XML nevkládá žádná (ani nulová) hodnota sloupce v případě, že se ve schématu tento údaje nevyplňuje (pole je označeno symbolem X).

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10103 ze dne 18. 7. 2012:

Účetnictví

 • Do souhrnného hlášení nevstupuje stornovaný a stornovací doklad, pokud bylo storno vytvořeno v plné výši.
 • Na tiskové sestavě Karta časového rozlišení se správně počítají kalendářní dny počátku a konce období časového rozlišení při roční periodě.

Sklady

 • Pokud pobočka v režimu pobočkového zpracování dat přidá ke skladové zásobě na záložce Internet alternativní nebo související zboží, přenesou se údaje i na centrálu.
 • V řadě POHODA E1 je možné přiřadit práva pro agendu Kasa na tiskovou sestavu Stav hotovosti a cenin.

Ostatní

 • Při načítání výpisů do agendy Banka prostřednictvím služby Homebanking se vloží kurz dle data platby.
 • Při odesílání HTML sestav e-mailem se z názvu sestavy odstraní specifické znaky, například „/“.
 • Nastavená uživatelská klávesnice pro agendu Kasa a produkt Kasa Offline se spustí i na operačním systému Windows 7 (64 bit).
 • Pokud je při automatické úloze na XML komunikaci nastavena XSLT transformace vstupních dat a vstupní data budou načítána ze složky, proběhne už XML komunikace v pořádku.
 • Na záložku Poznámky se vloží čísla cestovních příkazů, ze kterých byl doklad vytvořen automatickým zaúčtováním příkazů.
 • U příspěvkových organizací byly upraveny sestavy Inventurní soupis majetku (HM, NM) a Účetní zůstatková cena v případě, že je použitý typ Oprávky ČÚS č. 708.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10102 ze dne 21. 6. 2012:

Fakturace

 • Zatržením volby Včetně IBAN u tiskové sestavy Faktura HTML v agendě Vydané faktury se na sestavě zobrazí s číslem účtu i IBAN, SWIFT a název banky.
 • Ve sloupci Poznámka se v agendách, ve kterých je možné u textu změnit například velikost písma, nezobrazují formátovací znaky.
 • Při hromadné penalizaci dokladů v agendě Vydané faktury se již vloží správné hodnoty u vytvořeného penále na záložku Zaúčtování.
 • Pokud je nabídka přenesena do přijaté objednávky, nedojde již při správě databáze ke ztrátě informace o přeneseném množství.

Účetnictví

 • Byl upraven vstup vydaného opravného daňového dokladu do tiskové sestavy Doklady nezařazené v SH.
 • Při vytváření vzájemného zápočtu v daňové evidenci pomocí povelu Záznam/Přenos ->/Vzájemné zápočty -> se již na položkách interního dokladu doplní předkontace.

Sklady

 • Při přenosu výdejky do vydané faktury se vloží i zadaný email.
 • Při vytvoření nové prodejky kopírováním se již nepřenese zadaná forma úhrady z původního dokladu.
 • Na tiskovou sestavu Součet prodejek byl doplněn sloupec Zaokrouhlení.

Majetek

 • Tisková sestava Inventurní soupis majetku (HM, NM) respektuje začátek a konec účetního období.
 • Byly upraveny tiskové sestavy Přehled dlouhodobého majetku podle skupin a Inventurní soupis majetku v případě, že byl soubor majetku vyřazen přes nabídku Záznam/Vyřazení...

Příspěvkové organizace

 • Bylo umožněno automatické načtení dat Pomocného analytického přehledu části I až III. Ostatní části je nutné vyplnit ručně.
 • Pomocný analytický přehled můžete také odeslat elektronicky do CSÚIS pomocí tlačítka Export do XML.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XSD schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 17).

XML

 • Při importu dokladu v cizí měně (příjemka, přijatá faktura a přijatá objednávka) se u skladové položky respektuje zadaná hodnota v XML dokumentu.
 • Pokud není v XML souboru nadefinovaný element <typ:price> nebo <typ:unitPrice>, vloží se do vytvořeného dokladu ke skladovým položkám cena nadefinovaná v agendě Zásoby.
 • Pokud import objednávky obsahuje zásoby, u kterých se evidují evidenční čísla, nedojde ke smazání data expirace u těchto zásob.
 • Import adresáře proběhne i v případě, že nadefinovaný XML soubor neobsahuje číslo zákazníka a neexistuje ani číselná řada pro agendu Adresář.
 • Před importem souboru z příkazového řádku se kontrolují práva na XML import.
 • Byl upraven import dokladu, který má na položkách dokladu uvedeny volitelné parametry.
 • Pokud je při XML komunikaci nastavena XSLT transformace vstupních dat a vstupní data budou načítána ze složky, proběhne už XML komunikace v pořádku.

Ostatní

 • Bylo upraveno načítání výpisu, který obsahoval vrácení platby kartou, u homebankingové služby Raiffeisen Bank ABO.
 • Časový interval pro odezvu SMTP serveru při odeslání e-mailů byl zvětšen na 60 sekund.
 • Při odeslání HTML sestav byla sjednocena tvorba názvu sestavy. 
 • HTML sestavy se již ukládají do složky, která je nastavena v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby v poli Přílohy e-mailu uložit do složky.
 • Před elektronickým podepsáním PDF dokumentu se kontroluje existence certifikátu. Pokud není možné z úložiště načíst certifikát, zobrazí se upozornění s možností výběru jiného certifikátu.
 • Při importu adresáře z jiné databáze programu POHODA se nyní importují také dodací adresy.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA 2012, rel. 10101 ze dne 24. 5. 2012:

Účetnictví a fakturace

 • Pokud bude překročen počet řádků v menu Šablony, vytvoří se další podmenu, jehož názvy se budou skládat z prvních tří písmen a posledních písmen v menu.
 • U tiskové sestavy Doklady dle členění v agendě Přiznání DPH byl upraven výběr hodnot na dialogovém okně Tisk.

Sklady

 • V agendě Prodejky lze do dokladu, který je vytvořený ze šablony, vložit další položky.
 • Při odeslání výdejky, reklamačního nebo servisního záznamu ve formátu PDF e-mailem program POHODA upřednostní e-mail zadaný v dokladu.
 • Do prodejky v agendě Kasa se již správně načtou položky dokladu z odložené prodejky prostřednictvím povelu Záznam/Otevřít odloženou prodejku.
 • Bylo optimalizováno otevírání účetní jednotky v případě, že agenda Členění skladů obsahuje více než 10 000 záznamů.
 • Údaje ve výklopném seznamu pole Odp. osoba v agendách Reklamace, Servis a Zakázky se hodnoty řadí abecedně.

Ostatní

 • Již je možné prostřednictvím povelu Záznam/Editace/Upravit vše hromadně změnit text na záložce Poznámky.
 • Na tiskové sestavě Kniha jízd (na šířku) se správně zobrazují údaje ve sloupci Trasa.
 • Prostřednictvím povelu Záznam/Vyřazení… je už možné zrušit vyřazení majetku v agendě Majetek/Drobný majetek.
 • Prostřednictvím programu Report Designer je možné rozšířit tiskovou sestavu Štítky adres o telefon, mobil a e-mail.
 • Pokud je v režimu pobočkového zpracování dat provozován klient na variantě POHODA JAZZ, je již možné i po obnově dat provést import na jednotku Účetní.

 • Pokud jsou v agendách Reklamace a Servis zadány volitelné parametry a účetní jednotka pracuje v režimu Pobočkového zpracování dat, vygeneruje se již první balíček pobočky správně.
 • Ve variantě POHODA JAZZ byla přidána do nabídky Nastavení/Seznamy agenda Členění DPH.

XML

 • Při opakovaném spuštění XML importu ze vstupní složky nedochází k zobrazení chybové hlášky.
 • V řadě POHODA E1 se již nezobrazuje upozornění při XML exportu agendy, do které nemám práva.
 • V řadě POHODA MDB se v parametru <database> uvádí pouze název databázového souboru.