Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > FILIP > Novinky ve verzi

Novinky ve verzi FILIP 2009

CD programu FILIP 2009

Popisovaná verze: FILIP 2009, release 5100
Vztaženo k verzi: FILIP 2005, release 5000
K dispozici od: 12. 12. 2008

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Nejnovější aktualizace: FILIP, rel. 5101 - k dispozici od 28. 12. 2010.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Domácnosti Akce Majetek
Účetnictví Podpora exportu tiskových sestav do formátu PDF Ostatní
Finance Energie  

Domácnosti

 • V agendě Domácnosti je nyní možné zvolit období pro práci v programu. Pracovat můžete buď v jednom roce, nebo ve všech letech. Nastavení období pro práci ve zvolené domácnosti lze provést prostřednictvím volby Období resp. pomocí povelu Záznam/ Změnit období v agendě Domácnosti, případně ze stavového řádku.
FILIP: Výběr období pro práci v programu

 • Mezi domácnostmi je nyní možné se přepínat i ze stavového řádku.

nahoru

Účetnictví

 • Jednotlivé záznamy v peněžním deníku je nyní možné rozúčtovat na více řádků. Např. nákup z hypermarketu tak nyní můžete jednoduše rozdělit na více položek dle požadovaného členění či kategorie. Povel Rozúčtovat lze vyvolat z nabídky Záznam, resp. z nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši v tabulce agendy.
 • V agendě Peněžní deník je nyní možné vytisknout Příjmový resp. Výdajový pokladní doklad.
 • V agendách Účetnictví/Pohledávky resp. Závazky je nyní možné vyplnit pole Členění a Kategorie. Zadané hodnoty se při likvidaci automaticky přenesou do peněžního deníku.
FILIP: Jednotlivým závazkům je možné vybrat odpovídající členění a kategorii

nahoru

Finance

 • Na dialog Celkový stav finančních prostředků vyvolaný pomocí klávesy F12, nyní vstupují údaje z agend Dlouhodobé vklady, Peníze v hotovosti a Bankovní účty, které jsou platné k vybranému datu.
 • Do agendy Portfolia na záložku Vklady a výběry bylo doplněno pole Poznámka.
 • V agendě Platební karty je nyní možné zadat informaci o tom, zda bude automaticky vydána nová karta. Lze též editovat pole Limit.
 • Agenda Cenné papíry byla přejmenována na Investice, provedeny drobné úpravy.

nahoru

Akce

 • Novinkou je agenda Smlouvy, která slouží pro evidenci smluv týkajících se např. uzavřených pojištění, hypoték, půjček, nájemného, elektřiny, plynu apod. Na záložce Platby je možné evidovat splátkový kalendář týkající se příslušné smlouvy.
 • V agendě Osobnostní centrála je možné v poli Iniciály zadat celkem 6 znaků (tedy např.“ JN st.“).
 • V agendě Akce/Kalendář nyní lze prostřednictvím povelu Záznam/Vícedenní událost zadat opakující se událost k vybranému dni v zadaném období (např. každé pondělí od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009).
FILIP: Nastavení opakované události

 • V agendě Kalendář je nyní možné vytisknout sestavu Kalendář událostí za zvolené období. Požadované období zadáte na dialogovém okně tisk.
 • V agendě Akce/Úkoly je nyní možné evidovat úkol bez zadání data termínu.

nahoru

Podpora exportu tiskových sestav do formátu Adobe PDF

 • Soubory ve formátu PDF jsou používány k elektronické náhradě tištěných dokumentů. Druh písma, formátování a rozložení textu jsou při zobrazení a tisku stejné jako v původním dokumentu. PDF soubory tak může otevřít, číst a tisknout každý, kdo má instalován zdarma šiřitelný Adobe Acrobat Reader. Pro export do PDF souboru se obecně používá virtuální PDF tiskárna, která se objeví v seznamu tiskáren ve Windows. Při tisku si místo běžné tiskárny vyberete tiskárnu PDF, zadáte název souboru, a dokument se ve stejném vzhledu, jak by se vytiskl na tiskárně, uloží do PDF souboru.
 • V programu FILIP jsme tisk do PDF zjednodušili, PDF tiskárnu si jednou zvolíte v dialogovém okně tisk na záložce PDF a pro export do PDF kdykoliv můžete v dialogu Tisk použít tlačítko PDF. Po jeho zvolení vytiskne FILIP sestavu na tiskárnu zvolenou na záložce PDF. Tiskové sestavy je možné do formátu PDF exportovat též prostřednictvím nové ikony Export PDF, kterou najdete po zobrazení náhledu příslušné sestavy nahoře na nástrojové liště. Nastavení PDF tiskárny je pro všechny programy STORMWARE Office stejné.
 • Tiskárna STORMWARE PDF Printer bude nainstalována automaticky, pokud při instalaci programu necháte v průvodci instalací zatrženu volbu Instalovat podporu tisku do PDF. Pokud je při tisku vybrána tato tiskárna, je možné modifikovat její nastavení.

nahoru

Energie

 • Upraveno zúčtování elektřiny, byl přidán nový sloupec Daň z elektřiny, který je přístupný pro sazby platné po 1. 1. 2008.
 • Aktualizováno zúčtování plynu.

nahoru

Majetek

 • Do agendy Majetek nově můžete zadat adresu firmy, ve které byl majetek zakoupen. Pokud je majetek přenesen z agendy Peněžní deník, adresa se automaticky vyplní.
 • Do agend Vozidla a Majetek byl za záložku údržba doplněn sloupec Cena a přidány tiskové sestavy sestavy Údržba vozidla resp. Údržba majetku.

nahoru

Ostatní

 • Vzhled průvodců a dialogů změněn dle specifikace MS Wizard 97.
 • Aktualizován vzhled ikon.
 • Aktualizována agenda Homebanking.
 • Do agend jednotlivých sbírek bylo doplněno pole Umístění. Je tak možné řešit např. zápůjčky, komu a do kdy lze uvést např. do poznámky.

nahoru